ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

石头

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -石头-, *石头*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
石头[shí tou, ㄕˊ ㄊㄡ˙, / ] stone, #4,483 [Add to Longdo]
石头[yuán shí tou, ㄩㄢˊ ㄕˊ ㄊㄡ˙, / ] boulder [Add to Longdo]
石头火锅[shí tou huǒ guō, ㄕˊ ㄊㄡ˙ ㄏㄨㄛˇ ㄍㄨㄛ, / ] claypot (used in cooking) [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- A fuckin' boulder.[CN] - 什么? - 是个大石头 Sexy Beast (2000)
You stupid fucker[CN] 石头有尖! 妈了个巴子的! Devils on the Doorstep (2000)
I tried slinging crack rock, and I never had a jump shot.[CN] 我试过搬石头,不会再投机取巧了 Boiler Room (2000)
Maybe I'll stop it right over there by that rock.[CN] 我在那块石头旁边停下来 Mission to Mars (2000)
Still, I found this funny piece of rock[CN] 我发现那块石头有来头 Yi Yi (2000)
- It's a boulder. - What?[CN] - 是个大石头 Sexy Beast (2000)
Drop it! That alone ls heavier than stone.[CN] 抛却它,孤独比石头更沉重 Wild Flowers (2000)
I'm digging through solid rock in a rainstorm.[CN] 我在暴风雨里挖石头 Pet Cemetery (2000)
She's like the fish that disguises itself as a rock, you know, and then you swim by... blaugh![CN] 她看起来很柔弱 她就像那些把自己伪装成 一块石头的鱼, 当你游过去的时候,叭啦! Bully on the Bus (2000)
Yeah, this boulder came rollin' down the hill, just missed me.[CN] 是的,从山上滚下来一块石头 差点砸到我 Sexy Beast (2000)
Use a sharp stone, not wood[CN] 咋不撞石头呢? Devils on the Doorstep (2000)
They're takin' the boulder out Tuesday and retilin' on Saturday, I hope.[CN] 星期二把石头拖走 希望星期六能铺瓷砖 Sexy Beast (2000)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top