ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

短路

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -短路-, *短路*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
短路[duǎn lù, ㄉㄨㄢˇ ㄌㄨˋ, ] short circuit, #21,385 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
短路[たんろ, tanro] (n) short circuit [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
At least until the monitor shorts out.[CN] 至少直到荧幕短路为止 Creepshow (1982)
It must have short-circuited.[CN] 大概是短路造成的 Star Wars: A New Hope (1977)
Couldn't even leave her a monitor. Would have shorted out by now.[CN] 甚至无法留给她一台荧幕 会短路 Creepshow (1982)
We kicked on the auxiliary, and this shorted out.[CN] 我们起动备用电机 它就短路 The Towering Inferno (1974)
I ought to have my head examined. I was almost sold for a minute.[CN] 我应该去检查下大脑,它差点短路 Too Late for Tears (1949)
Stupid little short circuit. He'll be quite all right.[CN] 你这个短路的笨小孩,他一定会没事的 Star Wars: The Empire Strikes Back (1980)
A short circuit. That's all we needed.[CN] 短路 正是我们需要的 Baba Yaga (1973)
They're headlights short circuit in the water.[CN] 鸭子点灯在水里会短路 Final Exam (1981)
I guess it wasn't a short circuit, Rom-[CN] 我猜不是短路 Baba Yaga (1973)
It isn't a short circuit.[CN] 不是短路. How to Steal a Million (1966)
That's three maybes. You're not stuck, are you?[CN] 这么多也许,你脑子没短路吧? The Blue Dahlia (1946)
And with the probability of short circuits...[CN] 一旦发生短路 The Towering Inferno (1974)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top