ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

短裤

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -短裤-, *短裤*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
短裤[duǎn kù, ㄉㄨㄢˇ ㄎㄨˋ, / ] shorts; breechcloth; knee breeches, #13,441 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Good. He's only got one pair of knickerbockers.[CN] 好 我只剩一条短裤 Lake of the Dead (1958)
You sit down and pull up your pants and where would it get you?[CN] 你可以坐下来,然后把你的短裤掀起来 你怎么会这么想? Ninotchka (1939)
I didn't buy a washing machine just for your pants.[CN] 买洗衣机不是专门给你洗短裤用的 Good Morning (1959)
This is a bill from my tailor for a pair of extremely becoming Bermuda shorts.[CN] 这张是我的裁缝为我 做百慕大短裤的账单。 Witness for the Prosecution (1957)
You just want to see me in those nasty shorts.[CN] 你不就是想看 我穿那种恶心的小短裤吗。 Witness for the Prosecution (1957)
Why do you soil your pants?[CN] 为什么把短裤弄脏了? Good Morning (1959)
Stand up ! And you, pull your shorts up ![CN] 站起来你把短裤穿上 Europe '51 (1952)
Mum, please give me a clean pair of pants.[CN] 妈妈... 把短裤给我吧 Good Morning (1959)
You've got a mind like a sewer, Conroy.[CN] 就像你在短裤上画地图一样 A Kind of Loving (1962)
Two pairs of shorts... three shirts... two dress shirts... and two sheets.[CN] 两条短裤 三件衬衫 两件正装衬衣 Senso (1954)
That's a honey of an anklet you're wearing, Mrs. Dietrichson.[CN] 你穿了短裤 Double Indemnity (1944)
Let's strip down to your shorts, Cady.[CN] 卡迪 把衣服脱掉 只剩短裤 Cape Fear (1962)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top