ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

短気

   
28 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -短気-, *短気*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
短気[たんき, tanki] (adj) 1.ใจร้อน 2.อารมณ์ร้อน 3.ฉุนเฉียว

Japanese-English: EDICT Dictionary
短気[たんき, tanki] (n,adj-na,adj-no) quick temper; short temper; (P) [Add to Longdo]
短気は損気[たんきはそんき, tankihasonki] (exp) (id) Haste makes waste [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Don't be such a hothead. A short temper will cost you.そんなにカッカするなよ。短気は損気って言うだろ。
Don't get all bent out of shape over little things. A short temper can make you poor.つまらないことで腹を立てるなよ。短気は損気っていうだろ。
You shouldn't be impatient with children.子供に対して短気を起こしてはいけない。
I cannot put up with his temper any longer.私はもう彼の短気には我慢できない。
Apart from her temper, she's all right.短気なのを別にすれば、彼女は申し分がない。
Haste is waste. [Proverb]短気は損気。 [Proverb]
He has an uncontrollable temper.彼の短気は手に負えない。
He is impatient enough to get angry easily.彼はすぐ腹を立ててしまうくらい短気である。
His quick temper will get him in trouble one day.彼は自分の短気でいつか困ったことになるだろう。
He is quick of temper.彼は短気だ。
He is less impatient than his father.彼は彼の父親ほど短気ではない。
"Short tempered as ever." He said while dodging Reika's fist.「相変わらず短気だな」麗華の拳をいなしながら言う。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Well, you should learn to control your temper![JA] その短気を直すべきよ! Beauty and the Beast (2017)
We got soldiers with itchy trigger fingers.[JA] 我々は短気な兵士を捕まえた Asylum (2015)
Slim always had a bad temper.[JA] 短気な奴だったからな Contrapasso (2016)
I know it's hard to see past his short temper and proclamations of revenge but...[JA] 短気で復讐に燃えてた 以前の彼には 難しいのは分かってる でも... Gods of Egypt (2016)
No one's quick as Gaston[JA] No one's quick as Gaston 誰よりも短気 Beauty and the Beast (2017)
Ooh, testy, testy.[JA] おっと、短気だな Alt.truth (2017)
Let me teach you, petulant little fucker.[JA] 教えてあげよう 短気にならずに Danny Collins (2015)
- Do you get mood swings, short temper?[JA] ー短気になる事が多い? The Gunman (2015)
I mean, Falcone snapped it up pretty quick.[JA] ファルコーネが 短気を起こさないために The Fearsome Dr. Crane (2015)
I'm sorry, Sebastião, for my impatience.[JA] すまない セバスチャン 私の短気 Silence (2016)
That type, they... they often have a bad temper.[JA] タイプ 短気 All Happy Families Are Alike (2015)
Touchy.[JA] 短気だね El Jefe (2015)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
短気[たんき, tanki] heftiges_Temperament, Jaehzorn [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top