ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

短暂

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -短暂-, *短暂*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
短暂[duǎn zàn, ㄉㄨㄢˇ ㄗㄢˋ, / ] short, #5,588 [Add to Longdo]
人生短暂,学术无涯[rén shēng duǎn zàn, ㄖㄣˊ ㄕㄥ ㄉㄨㄢˇ ㄗㄢˋ, xue2 shu4 wu2 ya2, / ] Life is short, learning is limitless; Ars longa, vita brevis [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Let the cycle end at you, and you'll understand the impermanence of life.[CN] 让轮回在你身上结束 你就会明白生命的短暂 The Tsunami Warrior (2008)
You know, watch the waves, watch the weather, dive it at night, dive it at 3:00 in the morning.[CN] 那就别去了 时间很短暂 不管发生什么情况 Southern Ocean (2008)
Look, it was a a passing thing.[CN] 我跟他的... 只是短暂的迷恋 Vicky Cristina Barcelona (2008)
My life is too short for all that.[CN] 我的一生短暂得无以回报 You'll Be the Death of Me (2008)
From epilepsy, stroke, tias, any neurological disorder?[CN] 癫痫 中风 短暂性脑缺血发作等神经错乱问题吗 The Legend (2008)
It's a momentary embarrassment you're just gonna have to live with.[CN] 只是短暂的不愉快罢了 你得自己担起来 Changeling (2008)
It's always been an airborne pathogen, albeit of a very short life span.[CN] 也许是可在空中传播 但生命周期短暂的病原体 The Andromeda Strain (2008)
Let the cycle end at you, and you'll understand the impermanence of life.[CN] 让轮回在你身上结束 你会明白生命的短暂 The Tsunami Warrior (2008)
You suffered a shock that is why you have lost your memory temporarily.[CN] 由于你脑子受过震荡 所以曾经短暂失去记忆 My Wife Is a Gambling Maestro (2008)
Though brief, we lived them together[CN] 虽然短暂,但至少我们没有错过 An Empress and the Warriors (2008)
Life is short.[CN] 人生短暂 Mirror, Mirror (2008)
And you'll understand the impermanence of life.[CN] 你就会明白生命的短暂 The Tsunami Warrior (2008)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top