ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

短大

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -短大-, *短大*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
短大[たんだい, tandai] วิทยาลัยระดับอนุปริญญา

Japanese-English: EDICT Dictionary
短大[たんだい, tandai] (n) junior college; (P) [Add to Longdo]
短大[たんだいせい, tandaisei] (n) junior college student [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'll take you the way you are without looking.[CN] 算了,誰的我都要! 絕不過問! 收拾吧,這是你的短大衣? Siberiade (1979)
We're talking two-year college.[JA] 短大出だって話しだ 12:00 p.m.-1:00 p.m. (2016)
I was working two jobs, saving money for junior college.[JA] 仕事を二つ掛け持ち 短大に行く為に The Smile (2012)
I wanted to see you. Come in.[CN] 这是莉莉给你买的短大 Together (2002)
I got my GED, so I'm taking classes at MCC. Whoa![JA] 大検を取って 短大で講義受けてる The Fault in Our Stars (2014)
You've got a tail. 7:00.[CN] 你被人跟踪了 7点钟方向 厚呢短大 London Calling (2011)
I went to a junior college and dropped out after a year.[JA] 短大まで行って 1年ちょっとで 辞めちゃったんですよ Rocket Girl Dives Into Love (2016)
Given your community college education,[JA] 短大並みの教育を 教えてあげよう The Robotic Manipulation (2010)
I'm still short about 500 quid.[CN] 我还短大约500镑。 One Chance (2013)
Gogol thugs in trench coats, Gogol thugs in suits,[CN] 穿军用短大衣的Gogol刺客 穿西装的Gogol刺客 还有伏地魔 Origins (2012)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
短大[たんだい, tandai] zweijaehrige_Hochschule [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top