ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

短命

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -短命-, *短命*
Japanese-English: EDICT Dictionary
短命[たんめい, tanmei] (adj-na,n,adj-no) short life; short lived; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Do introverts not live as long as extroverts?内気な人は外向的な人より短命

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Besides, you're killing our customers faster than the zombies.[JA] 更に、顧客も死んでいる ゾンビより、短命 Batch 47 (2015)
One day you will use it and take your foretold place over these mortal animals.[CN] 總有一天你會加以利用 脫離短命野獸的行列 奪取預言中你的位置 And Hell Itself My Only Foe (2015)
'Course, the happiness was short-lived.[JA] 幸せは短命です In the Heart of the Sea (2015)
Can you help me understand?[CN] 哦,这生中的一切都会让你短命 Oh, almost everything in this life will. Castles Made of Sand (2016)
Do not look for a young husband.[CN] 不要找短命的丈夫 Miss Granny (2014)
That was a short romance.[CN] 那真是短命的罗曼史 Romance on the High Seas (1948)
...they both realize, you know, how short life is.[CN] ...... 他们都意识到, 你知道,如何 短命 They Came Together (2014)
Me serving you God will punish you[CN] 媳婦要婆婆伺候會短命 Jin su xin zhong qing (1986)
Romance seems to have been short-lived.[CN] 似乎是次短命的罗曼史 Quo Vadis (1951)
I'm gonna live it up and die young![CN] 我情愿短命 Yojimbo (1961)
Don't marry a husband who dies early again[CN] 不要再嫁给那短命的丈夫 Miss Granny (2015)
- People die easily nowadays[CN] -现在的人都短命 Cleo from 5 to 7 (1962)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
短命[たんめい, tanmei] das_kurze_Leben, von_kurzer_Dauer [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top