ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

短刀

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -短刀-, *短刀*
Japanese-English: EDICT Dictionary
短刀[たんとう, tantou] (n) short sword; dagger; dirk; (P) [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I drew my snickersnee[CN] ♪ 我一把抽出腰间短刀 Topsy-Turvy (1999)
In some cases, a fan is placed on the tray instead of a blade.[CN] 有些时候,不是摆放工宝短刀或剑 而是一把白扇 Harakiri (1962)
- It's true. It was a 1972 Olds Cutlass convertible.[CN] 这是1072年的可自由兑换的老短刀 House Arrest (1996)
- Rapier and dagger.[CN] -长剑和短刀 Hamlet (1948)
I have fought eighteen duels.[CN] 我参加过18次决斗手枪 步枪 短刀 Smiles of a Summer Night (1955)
The victim no sooner reaches for his blade, than he is beheaded.[CN] 牺牲者拿起工宝的短刀时 副手就会这当地打他的头 Harakiri (1962)
So it's either get that knife or nothing.[CN] 看这个情形 我们只好想办法来解决那把短刀了 是吗? Bad! Mirra Otoko wa Shumi Janai! (1995)
It has some weird sort of spell on it.[CN] 因为那把短刀上面 附着一种很奇怪的魔法 Bad! Mirra Otoko wa Shumi Janai! (1995)
I remember taking my trench knife and pressing it in people's backs to see if they were alive.[CN] 我清楚地记得 我拿着我的双刃短刀 在人们的背上(轻轻)戳着 看看他们是否还活着 Morning: June-August 1944 (1974)
He's just under the knife's control.[CN] 那个大叔他只是 被那把短刀的魔法给操纵而已 Bad! Mirra Otoko wa Shumi Janai! (1995)
It happened in that night, when you... disappeared together with my Kodachi and came back injured.[CN] 老大拿着我的短刀就消失了 然后浑身是伤的又回来了 Goemon (2009)
And a dagger in my hand Poor boy[JA] 手には短刀を持って 哀れな男 Inside Llewyn Davis (2013)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
短刀[たんとう, tantou] Kurzschwert, Dolch [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top