ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

矛盾

   
35 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -矛盾-, *矛盾*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
矛盾[máo dùn, ㄇㄠˊ ㄉㄨㄣˋ, ] contradictory; contradiction, #1,635 [Add to Longdo]
自相矛盾[zì xiāng máo dùn, ㄗˋ ㄒㄧㄤ ㄇㄠˊ ㄉㄨㄣˋ, ] to contradict oneself; self-contradictory, #38,045 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
矛盾[むじゅん, mujun] ขัดแย้ง ไปด้วยกันไม่ได้ ขัดกัน

Japanese-English: EDICT Dictionary
矛盾[むじゅん, mujun] (n,vs,adj-no) contradiction; inconsistency; (P) [Add to Longdo]
矛盾データ[むじゅんデータ, mujun de-ta] (n) {comp} inconsistent data [Add to Longdo]
矛盾原理[むじゅんげんり, mujungenri] (n) principle of contradiction (logic) [Add to Longdo]
矛盾語法[むじゅんごほう, mujungohou] (n,adj-no) oxymoron [Add to Longdo]
矛盾撞着[むじゅんどうちゃく, mujundouchaku] (n,vs) self-contradiction [Add to Longdo]
矛盾[むじゅんりつ, mujunritsu] (n) law of contradiction (logic) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
It's a bundle of contradictions.それは矛盾だらけだ。
It is that Emmet's theory is compatible with previous theories in physics that is of most significance.もっとも重要な点は、エメットの理論が物理学の従前の理論と矛盾しないということである。
Our diplomacy and strategy ran in clear contradiction to each other.我々の外交と戦略はあきらかに矛盾していた。
Your behavior is in conflict with your principles.君の行動は君の信条と矛盾している。 [M]
Your story doesn't agree with what I've heard before.君の話は前に聞いた話と矛盾している。 [M]
The results will not contradict the theory.結果は理論に矛盾しないだろう。
His opinion is in conflict with mine.彼の意見は私のと矛盾している。
His argument is inconsistent with our policy.彼の議論はわれわれの方針と矛盾している。
His actions always contradicted his word.彼の言動は常に矛盾していた。
His behavior conflicts with what he says.彼の行動は言っている事と矛盾する。
What he said yesterday was not in accord with what he said last week.彼の昨日の発言は先週の発言と矛盾していた。
His voting record is riddled with contradictions.彼の票決記録をたどると矛盾だらけです。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Why did she see them when they couldn't see her?[JA] なぜおばちゃんには二人が見えて 二人にはおばちゃんが見えなかったか? 矛盾してませんか? The Gentle Twelve (1991)
He's a prophet and a pusher partly truth, partly fiction, a walking contradiction."[JA] 彼は予言者で売人... ... 事実と創作が半々の 歩く矛盾 Taxi Driver (1976)
Ambivalence?[CN] 矛盾? Jet Pilot (1957)
Just the part about the contradictions.[JA] 私が言いたいのは 矛盾 Taxi Driver (1976)
You, Admiral, are just what the conflict needs.[JA] 司令官 矛盾も時には必要なのだよ Behind Enemy Lines (2001)
Destroyed. Don't make any sense.[JA] 話が矛盾してるぞ Frailty (2001)
It's gonna be so sweet when we can get them colored lights going with nobody's sister behind the curtains to hear us.[CN] 我们中间就没有矛盾了,会和以前一样,还记得那时吗? A Streetcar Named Desire (1951)
- Contradictory.[JA] 矛盾してますよ The Gentle Twelve (1991)
My intelligence has given me to understand there was friction between the two.[CN] 我们的情报表明 你们英国人和澳大利亚人之间 存在很多矛盾. The Desert Rats (1953)
- Contradictory.[JA] 矛盾してません? The Gentle Twelve (1991)
What actually did happen when he came into the room?[CN] 你不觉得前后矛盾吗? 特尔进房后发生了什么事? The Paradine Case (1947)
This film does not claim to provide a solution to the relations between France and Germany, which will remain problematic while the barbaric Nazi crimes carried out with the collusion of the German people stay in our minds[CN] 该片并非旨在缓和 法德民族矛盾... ...两国关系依然 问题重重... ...纳粹在德国民众 支持下... Le Silence de la Mer (1949)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
矛盾データ[むじゅんデータ, mujun de-ta] inconsistent data [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
矛盾[むじゅん, mujun] Widerspruch [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top