ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

矛头指向

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -矛头指向-, *矛头指向*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
矛头指向[máo tóu zhǐ xiàng, ㄇㄠˊ ㄊㄡˊ ㄓˇ ㄒㄧㄤˋ, / ] to target sb or sth (for attack, criticism etc) [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We can't blame security because they're our co-defendant.[CN] 我们不能把矛头指向安保公司 因为他们是共同被告 Cleaning House (2010)
Well, true or not, the pharmacy is now under investigation, and Memorial North wasn't too happy to have their own firm point a finger at them.[CN] 不管真或假 药店已经被调查了 而且北方纪念医院方面很不爽 自己人的矛头指向自己 Painkiller (2010)
Then they turned on him.[CN] 接着病人把矛头指向他 他试着跟他们讲道理 Severance (2006)
Hurled at Democrats?[CN] 矛头指向民主党? Doubt (2010)
Why all the finger-pointing at us?[CN] 干吗都把矛头指向我? {\3cH202020}Why all the finger By the Skin and the Teeth (2006)
Don't point at me.[CN] 别把矛头指向 Very Bad Things (1998)
This resolution voted by the party condemns the traitor Rajk.[CN] 这个党投票所作出的决议 矛头指向卖国贼拉伊克 The Confession (1970)
You want to make a move against Stern?[CN] 你想让我把矛头指向Stern? Unorthodox (2009)
They're pinning it on Betty.[CN] 他们将矛头指向贝蒂 Heaven Can Wait (1978)
Right, Ray? £­ That's right.[CN] 哦,爸爸,别把矛头指向 Ray Home Alone (1999)
You know, in Perry's closings, he would point to the real killer.[CN] 你知道 当Perry做结案陈词时 他肯定会把矛头指向凶手 Change of Course (2004)
You have some serious male-On-Male intimacy problems.[CN] 别把矛头指向我 你根本得不到同性的亲密友谊 Very Bad Things (1998)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top