ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

相続権

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -相続権-, *相続権*
Japanese-English: EDICT Dictionary
相続権[そうぞくけん, souzokuken] (n) heirship; (claim) the (right of) succession; one's inheritance rights [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
She has a claim on her deceased husband's estate.彼女は死んだ夫の財産の相続権をもっている。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
the greatest British composer of his time.[JA] 相続権を手にして― 英国の偉大な作曲家に Cloud Atlas (2012)
He's made out many other wills. He can't bequeath everything to Pierre. He's illegitimate.[JA] ピエールは私生児よ 相続権はないわ War and Peace, Part I: Andrei Bolkonsky (1965)
I will renounce my lordship and my claims on Highgarden.[JA] ハイガーデンに持つ公主権と 相続権を放棄します The Winds of Winter (2016)
Tomorrow, you're going to take the black, forsake all claim to your inheritance and start North.[JA] 明日、お前は黒衣を着るため すべての相続権を破棄し 北へ迎え" Cripples, Bastards, and Broken Things (2011)
Jaime is your eldest son, heir to your lands and titles.[JA] ジェイミーが長子なので土地と称号の相続権を持つが Valar Dohaeris (2013)
It is my birthright.[JA] 私の相続権です Thor: The Dark World (2013)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top