ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

目眩(p)*眩暈*目まい*目眩い(io)

   
1 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -目眩(p)*眩暈*目まい*目眩い(io)-, *目眩(p)*眩暈*目まい*目眩い(io)*
Japanese-English: EDICT Dictionary
目眩(P);眩暈;目まい;目眩い(io)[めまい(P);げんうん(眩暈), memai (P); gen'un ( gen'un )] (n,vs,adj-no) dizziness; giddiness; vertigo; (P) [Add to Longdo]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

目眩 (p ( P IY1))*眩暈 *目まい*眩い(io ( AY1 OW0))

 


  

 
目眩
 • (めまい(P);げんうん(眩暈)) (n,vs,adj-no) dizziness; giddiness; vertigo; (P) [EDICT]
 • (mù xuàn, ㄇㄨˋ ㄒㄩㄢˋ) bewildering; dizzying [CE-DICT]
p
 • พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 16[Lex2]
 • เกี่ยวกับอักษรตัว P หรือ p[Lex2]
 • หน้าหนังสือ (คำย่อของ page)[Lex2]
 • ตำรวจ (คำย่อของ police)[Lex2]
 • (พี) n. พยัญชนะอังกฤษตัวที่16,phosphorus, [Hope]
 • /P IY1/ [CMU]
 • (n) /p'iː/ [OALD]
眩暈
 • (xuàn yūn, ㄒㄩㄢˋ ㄩㄣ) vertigo; dizziness; fainting; feeling of swaying, head spinning, lack of balance or floating (e.g. from a stroke) [CE-DICT]
 • (もく) (n) (1) (biological) order; (2) item (of a budget revision, etc.); (ctr) (3) (See 囲碁) counter for go pieces; counter for surrounded positions (in go) [EDICT]
 • (め) (n) (1) eye; eyeball; (2) (See 目が見える) eyesight; sight; vision; (3) look; stare; glance; (4) an experience; (5) viewpoint; (6) (See 編み目) stitch; texture; weave; (suf) (7) ordinal number suffix; (8) (See 大きめ) somewhat; -ish; (P) [EDICT]
 • (mù, ㄇㄨˋ) eye; item; section; list; catalogue; table of contents; order (taxonomy); goal; name; title [CE-DICT]
眩い
 • (まぶい) (adj-i) (uk) (col) cute; pretty [EDICT]
 • (まばゆい) (adj-i) dazzling; glaring; dazzlingly beautiful [EDICT]
io
 • /AY1 OW0/ [CMU]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top