ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

盖尔

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -盖尔-, *盖尔*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
盖尔[Gài ěr, ㄍㄞˋ ㄦˇ, / ] Gaelic, #81,811 [Add to Longdo]
盖尔[gài ěr yǔ, ㄍㄞˋ ㄦˇ ㄩˇ, / ] Gaelic (language), #356,774 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Signed by Octavian Gaius Julius Caesar Augustus promising the Egyptian people peace if they surrender to him and destruction if they do not.[CN] 署名屋大维盖尔斯朱利斯凯撒 答应只要投降,就不会受伤害 若不投降,则只有毁灭一条路 Cleopatra (1963)
-Hello. Hello. -Harry, forget about Anne Gavery.[CN] 喂,喂 哈利,忘了安妮盖尔瑞吧 The Bad and the Beautiful (1952)
"Miss Page." You're so formal. Call me Abigail.[CN] "佩姬小姐" 太正式了 叫我阿比盖尔 Man's Favorite Sport? (1964)
The armies of Gaius Julius Caesar are advancing without opposition upon Alexandria.[CN] 盖尔斯朱利斯凯撒 一直向亚历山卓前来 Cleopatra (1963)
You say you don't know this Abigail Page?[CN] 你说你不认识这个阿比盖尔·佩姬? Man's Favorite Sport? (1964)
We're signing Anne Gavery for the part tomorrow morning.[CN] 我们雇用安妮盖尔瑞担任 明早的那个角色 The Bad and the Beautiful (1952)
- Simmer down, Abigail.[CN] - 别慌 阿比盖尔 Man's Favorite Sport? (1964)
That made thee bring about the death of Abigail Adams.[CN] 你害死阿比盖尔·亚当斯 That made thee bring about the death of Abigail Adams. The City of the Dead (1960)
- Abigail?[CN] - 阿比盖尔 Man's Favorite Sport? (1964)
Gaius Julius Caesar?[CN] 盖尔斯朱利斯凯撒? Cleopatra (1963)
We're signing Anne Gavery for the part. -Oh?[CN] 我们正在签安妮盖尔瑞 来演这个角色 The Bad and the Beautiful (1952)
You should see Sauchiohall Street with all its fine shops... and Argyll Street on a Saturday night... with the trams and the lights... and the cinema palaces and their crowds.[CN] 还有在周末很热闹的阿盖尔街 那里有电车还有华灯 戏院前面的人潮 The 39 Steps (1935)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top