ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

盆浴

   
2 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -盆浴-, *盆浴*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
盆浴[pén yù, ㄆㄣˊ ㄩˋ, ] bathtub, #116,831 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I just happened to be in the sitz bath when they came over. All right.[CN] 只是他们来的时候 我碰巧在盆浴 Marie and Frank's New Friends (2000)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

盆浴

 


  

 
盆浴
  • (pén yù, ㄆㄣˊ ㄩˋ) bathtub [CE-DICT-Simplified]
  • (pén yù, ㄆㄣˊ ㄩˋ) bathtub [CE-DICT-Traditional]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top