ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

白色恐怖

   
4 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -白色恐怖-, *白色恐怖*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
白色恐怖[Bái sè kǒng bù, ㄅㄞˊ ㄙㄜˋ ㄎㄨㄥˇ ㄅㄨˋ, ] White Terror, #51,658 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
What happened in the Free China incident[CN] 就是台灣白色恐怖 One Tree Three Lives (2012)
According to the investigation, accused of involvement in events.[CN] 卢is 菲尔ips 据调查 曾卷入不久前的白色恐怖事件 Battle in Seattle (2007)
On the roads it was a white-line nightmare.[CN] 公路上到处是白色恐怖的梦魇 The Road Warrior (1981)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

白色恐怖

 


  

 
白色恐怖
  • (Bái sè kǒng bù, ㄅㄞˊ ㄙㄜˋ ㄎㄨㄥˇ ㄅㄨˋ) White Terror [CE-DICT-Simplified]
  • (Bái sè kǒng bù, ㄅㄞˊ ㄙㄜˋ ㄎㄨㄥˇ ㄅㄨˋ) White Terror [CE-DICT-Traditional]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top