ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

白宫

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -白宫-, *白宫*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
白宫[Bái gōng, ㄅㄞˊ ㄍㄨㄥ, / ] White House, #8,366 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Mr Harley, sir, from the White House.[CN] -是,长官 长官,这是哈利先生,来自白宫 The Day the Earth Stood Still (1951)
So, the President, you see, he sits up there in that big white house, and he says,[CN] 所以总统 你瞧 他坐在上面 坐在大白宫里 他说 Wild River (1960)
Cape Kennedy, near the White House.[CN] 在甘乃迪角? 靠近白宫? Goldfinger (1964)
The White House.[CN] 白宫 Funny Face (1957)
- About blowing up the White House.[CN] -就是想把白宫炸掉的 Strangers on a Train (1951)
- Are you going to the White House, too?[CN] 也要去白宫进午餐吗? 两小时后,我就会在古巴 Goldfinger (1964)
If it hadn't been for you supporting him and being his Secretary of State.[CN] 他也没办法进入白宫 然后赢得那场战争 (指一次世界大战) Inherit the Wind (1960)
The drunkard. Sitting there in the White House, calling me impetuous![CN] 那坐在白宫里的醉鬼,说我鲁莽! Little Big Man (1970)
Special plane, lunch at the White House.[CN] 白宫吃午餐,为什么? Goldfinger (1964)
Why didn't you swipe stationery from the White House?[CN] 你为什么不从白宫 偷信纸呢? Pocketful of Miracles (1961)
I'd like to see him in the White House.[CN] 我到愿意在白宫见到他 A Face in the Crowd (1957)
Is that the White House ?[CN] 那是白宫吗? Topaz (1969)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top