Search result for

白天是金色 夜晚是深紫 i [...] rple at night

(3 entries)
(1.2086 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -白天是金色 夜晚是深紫 i [...] rple at night-, *白天是金色 夜晚是深紫 i [...] rple at night*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
綺麗 [ [きれい, kirei], [ kirei , kirei]] (n ) สวย
確実に[ かくじつに, kakujitsuni] (adv ) อย่างแน่นอน
搭载[ とうさい, tousai] (n ) การขนส่ง,การบรรทุก,การติดตั้ง

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

白天 (bái tiān) (shì)金色 (jīn sè) 夜晚 (yè wǎn) (shì)深紫 (shēn zǐ) It ( IH1 T, AH0 T)'s ( EH1 S) golden ( G OW1 L D AH0 N) all ( AO1 L) day ( D EY1) and ( AE1 N D, AH0 N D) deep ( D IY1 P) purple ( P ER1 P AH0 L) at ( AE1 T) night ( N AY1 T)

 


  

 
白天
 • (bái tiān, ㄅㄞˊ ㄊㄧㄢ) daytime; during the day; day [CE-DICT-Simplified]
 • (bái tiān, ㄅㄞˊ ㄊㄧㄢ) daytime; during the day; day [CE-DICT-Traditional]
 • (これ) (pn) (1) (uk) (See 何れ・1,其れ・1,彼・あれ・1) this (indicating an item near the speaker, the action of the speaker, or the current topic); (2) (hum) this person (usu. indicating someone in one\'s in-group); (3) now; (4) (arch) here; (5) (arch) I (me); (6) (arch) certainly; (P) [EDICT]
 • (ぜ) (n) righteousness; justice; right [EDICT]
 • (shì, ㄕˋ) is; are; am; yes; to be [CE-DICT-Simplified]
 • (shì, ㄕˋ) is; are; am; yes; to be [CE-DICT-Traditional]
金色
 • (きんいろ(P);こんじき(P)) (n,adj-no) golden (colour, color); (P) [EDICT]
 • (jīn sè, ㄐㄧㄣ ㄙㄜˋ) golden [CE-DICT-Simplified]
 • (jīn sè, ㄐㄧㄣ ㄙㄜˋ) golden [CE-DICT-Traditional]
夜晚
 • (yè wǎn, ㄧㄝˋ ㄨㄢˇ) night [CE-DICT-Simplified]
 • (yè wǎn, ㄧㄝˋ ㄨㄢˇ) night [CE-DICT-Traditional]
深紫
 • (ふかむらさき) (n,adj-no) deep purple [EDICT]
golden
 • สีทอง: สีบลอนด์, ทำด้วยทอง, ประกอบด้วยทอง [Lex2]
 • รุ่งเรือง: เฟื่องฟู [Lex2]
 • (โกล\'เดิน) adj. สีทอง,ทำด้วยทอง,มีค่ามาก,ยอดเยี่ยม,งดงาม,เจริญรุ่งเรือง,ครบรอบ50 ปี. ###SW. goldenness n. ###S. splendid,precious, [Hope]
 • (adj) เหมือนทอง,ทำด้วยทอง,ดีมาก,มีค่า,งดงาม,ประเสริฐ [Nontri]
 • /G OW1 L D AH0 N/ [CMU]
 • (j) // [OALD]
all
 • จำนวนทั้งหมด: สิ่งทั้งหมด [Lex2]
 • ทั้งหมด: ทั้งมวล, ทั้งสิ้น, ทั้งผอง, ทั้งปวง, ทั้งหลาย, ล้วนแต่, ล้วนแล้วแต่, สรรพ, ตลอด [Lex2]
 • ทุกคน: จำนวนทั้งหมด, สิ่งทั้งหมด [Lex2]
 • ทุกๆ: ทุก, ใดๆ [Lex2]
 • มาก (คำไม่เป็นทางการ): อย่างยิ่ง [Lex2]
 • (ออล) n.,adj.,adv. ทั้งหมด, จำนวนทั้งหมด, ทั้งมวล, ทั่วทุก, ตลอด, เท่าที่มีทั้งหมด, ล้วน, แท้, สูงสุด, ที่สุด. -above all ก่อนอื่น. -after all อย่างไรก็ตาม,ในที่สุด. -once and for all ในที่สุด. -all but เกือบจะ,จวนเจียน [Hope]
 • (adj) ทั้งสิ้น,ทั้งหมด,ทั้งปวง,ทั้งมวล [Nontri]
 • /AO1 L/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
day
 • กลางวัน: เวลากลางวัน [Lex2]
 • ช่วงเวลา: เวลา [Lex2]
 • วัน: 24 ชั่วโมง, เวลาหนึ่งวัน [Lex2]
 • (เด) n. กลางวัน,วัน,สมัย,ยุค. -Phr. (day in day out ทุกวันต่อเนื่องกันตลอดไป) ###S. age [Hope]
 • (n) กลางวัน,วัน,ทิวา,ยุค,สมัย [Nontri]
 • /D EY1/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
and
 • จากนั้น: แล้วก็ [Lex2]
 • ดังนั้น[Lex2]
 • รวมกับ: รวม [Lex2]
 • และ: ยิ่งไปกว่านั้น, มากไปกว่านั้น [Lex2]
 • (แอนดฺ) conj. และ, แล้วก็, อีก, พร้อมทั้ง, รวมทั้ง, ต่อเนื่องกัน, บวกอีก, ถ้าเช่นนั้นก็, ขณะเดียวกัน ###S. also, moreover, plus, in) [Hope]
 • (con) และ,รวมทั้ง [Nontri]
 • /AE1 N D/ [CMU]
 • /AH0 N D/ [CMU]
 • (cc) // [OALD]
deep
 • เข้ม (เช่น สี, แสง): คล้ำ, จัด [Lex2]
 • ซึ่งมีใจจดจ่อ: หมกมุ่น, คร่ำเคร่ง [Lex2]
 • ดึกมาก[Lex2]
 • ต่ำ (เสียง): ทุ้ม [Lex2]
 • มาก: อย่างยิ่ง [Lex2]
 • ลึก (เช่น ตู้ลึก): มิติการวัดจากด้านหน้าไปด้านหลัง [Lex2]
 • ลึก (เช่น บ่อลึก): ไกลเข้าไปด้านใน [Lex2]
 • ลึก (เช่น บ่อลึก): ลึกจากผิวหน้า, ลึกจากด้านนอก [Lex2]
 • ลึกซึ้ง (เช่น ความคิด, ความรู้): ล้ำลึก (ฉลาด) [Lex2]
 • ลึกมาก[Lex2]
 • ลึกลับ (เช่น บุคคล): ซ่อนความรู้สึก [Lex2]
 • ลึกๆ (เช่น หายใจ, ถอนหายใจ): เต็มที่ [Lex2]
 • สนิท (หลับ): ลึก (หลับ) [Lex2]
 • ส่วนลึก: ระยะลึก [Lex2]
 • หนา[Lex2]
 • อย่างห่างไกล: อย่างลึกมาก (ป่า) [Lex2]
 • (ดีพ) adj.,adv. ลึก,ลึกล้ำ,ลึกซึ้ง,มาก,เหลือเกิน,ห่างไกล,อยู่ตามเส้นขอบ,มีใจจดจ่อ,ใจจริง n. ส่วนลึกของทะเล แม่น้ำ,ความกว้างใหญ่ไพศาล ส่วนที่เข้มข้นน้อยที่สุด [Hope]
 • (adj) ลึก,ลึกซึ้ง,เข้ม,สุดซึ้ง,ห่างไกล [Nontri]
 • /D IY1 P/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
purple
 • สีม่วง[Lex2]
 • สิ่งของที่มีสีม่วง[Lex2]
 • ตำแหน่งพระราชา[Lex2]
 • ทำให้เป็นสีม่วง[Lex2]
 • กลายเป็นสีม่วง[Lex2]
 • (เพอ\'เพิล) n.,adj. สีม่วง,ผ้าสีม่วง ,ตำแหน่งพระราชา,ตำแหน่งที่สูงเด่น,ตำแหน่งพระราชาคณะ,สีแดงเข้ม,สีแดงสด,สำนวนสละสลวยเกินไป,vt.,vi. ทำให้เป็นสีม่วง กลายเป็นสีม่วง ###S. eminence [Hope]
 • (adj) สีม่วง [Nontri]
 • /P ER1 P AH0 L/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
night
 • กลางคืน: ค่ำคืน, ราตรี [Lex2]
 • (ไนทฺ) n. กลางคืน,ความมืด,ความคลุมเครือ,โชค ไม่ดี,การไม่รู้, -Phr. (night and day ไม่หยุดหย่อน ไม่รู้จักเหนื่อย ไม่สิ้นสุด) [Hope]
 • (n) กลางคืน,ยามวิกาล,ยามราตรี,ความมืด,ความคลุมเครือ [Nontri]
 • /N AY1 T/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
 


Similar GERMAN words suggested by aspell:
IT, ITT, ist, i, t, Bit, Hit, Kit, fit, mit, AT, IG, II, IP, IQ, IV, IX, NT, et, im, in, kt, Riten * * * da, DAX, dar, das, Daten Andy, AMD, ans, ad, an, Band, Hand, Land, Rand, Sand, Tand, Wand, band, fand, wand, ARD, BND, und, Angst, angst, Ahnden, ahnden Depp, Jeep, Fee, See, der, Eden, Eder, de, edel, Degen, Depps, Jeeps, denen, deren, derer, Demo, Feen, Seen, Sees, Sepp, derb, dreh, drei, Idee, DKP, DTP, Tee, dem, den, des, die, Ideen, Beet, DECT, DHCP, DNVP, Deal, Deck, Dell, Deut, Dieb, Heer, Meer, Nepp, Teer, Tees, deck, dein, denk, denn, dies, leer, Depot, Epen, Defekt, Rezept, defekt, dezent, Despot, Devon, Drehen, devot, dienen, drehen, Decken, Dehnen, Denken, dealen, decken, dehnen, denken, dessen, deuten, Debüt, Dekan, Demut, Duett, Eupen, deppern, Diepgen, Dienst, piepen, Leeren, leeren, teeren purzle, pure, perplex, plurale, purzele, Parole, Purpur, Perle, Pulle, Pumpe, Puppe, perle, pumpe, Puzzle, gurgle, humple, kurble, murmle, pumpte, rumple, turtle, URL, pur, Aurel, Pudel, Tupel, purpurn, Plural, perlen, plural, pumpen, purzeln, Perl, Pump, Ural, Gurgel, Kumpel, Kurbel, Murmel, Wurzel, gurgeln, humpeln, kurbeln, murmeln, rumpeln, turteln AT, ATM, Abt, Akt, Amt, Art, Ast, Atü, Axt, alt, aßt, Ar, a, t, Rat, Tat, bat, hat, tat, AG, AI, Au, IT, NT, ab, ad, am, an, au, , et, kt, Caen, Ben, Gen, Ren, Yen, den, gen, wen nicht, neigt, Nichte, neigst, nichts, Niger, Nugat, nagt, niet, Gicht, Licht, Nacht, Sicht, dicht, licht, lieht, nagst, nimmt, sieht, wicht, zieht, BGH, IG, Ingo, Noah, mich, noch, NGO, Nil, ich, nah, nie, Neigen, neigen, Liga, NiCd, Nina, Nixe, Riga, Sigi, Vieh, dich, lieh, nach, sich, sieh, wich, Eigen, Ligen, eigen, nagen, nisten, Richten, richten, Eignen, Ziehen, eignen, ziehen

Similar FRENCH words suggested by aspell:
bits, dits, kits, lits, ifs, ils * al, alla, allé, allô, hall, ale, alu, ail d'y, dam, dan, dey, dry, gay, d'à, d'au, d'an, d'as, d'aï * dép, jeep, débet, jeeps, tee, tees pourpre, pourpré, burelé, pourpier, pourprer, pourpres, pourprés, burelle, burelés, parbleu, bourrelé, bourbe, burelles, pourprai ta, art, ait, a, à, bat, bât, fat, lat, mat, mât, pat, rat, ah, an, as, ac, al, av, ct, dt, et, ut, ai, au, , t'a niât, niait, niant, nient, mit, mît, bigot, nid, nigaud, nids, Wright, gigot, ligot

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top