ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

発禁本

   
2 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -発禁本-, *発禁本*
Japanese-English: EDICT Dictionary
発禁本[はっきんぼん, hakkinbon] (n) banned book [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The White Guard, Bulgakov.[JA] ブルガコフか (発禁本の作家) Split Second (2013)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

() (jīn) (běn)

 


  

 
 • (はつ) (n,n-suf) (1) (See 着・ちゃく・2) departure; departing (from ...); departing (at time ...); (2) sending; sent (by ...); sent (at ...); (3) (abbr) (See 発動機) engine; (ctr) (4) (also ぱつ) counter for gunshots, bursts of gas, etc.; counter for bullets, bombs, etc.; counter for blows (punches); (P) [EDICT]
 • (fā, ㄈㄚ) Japanese variant of 發|发 [CE-DICT-Simplified]
 • (fā, ㄈㄚ) Japanese variant of 發|发 [CE-DICT-Traditional]
 • (きん) (n) (See 禁を犯す) ban (e.g. on smoking); prohibition [EDICT]
 • (jīn, ㄐㄧㄣ) to endure [CE-DICT-Simplified]
 • (jìn, ㄐㄧㄣˋ) to prohibit; to forbid [CE-DICT-Simplified]
 • (jīn, ㄐㄧㄣ) to endure [CE-DICT-Traditional]
 • (jìn, ㄐㄧㄣˋ) to prohibit; to forbid [CE-DICT-Traditional]
 • (ほん) (n) (1) (See ご本・ごほん) book; volume; (pref) (2) main; head; this; our; present; real; (ctr) (3) counter for long cylindrical things; counter for films, TV shows, etc.; counter for goals, home runs, etc.; (P) [EDICT]
 • (běn, ㄅㄣˇ) roots or stems of plants; origin; source; this; the current; root; foundation; basis; (classifier for books, periodicals, files etc) [CE-DICT-Simplified]
 • (běn, ㄅㄣˇ) roots or stems of plants; origin; source; this; the current; root; foundation; basis; (classifier for books, periodicals, files etc) [CE-DICT-Traditional]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top