ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

瘋癲

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -瘋癲-, *瘋癲*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
疯癫[fēng diān, ㄈㄥ ㄉㄧㄢ, / ] insane; crazy, #29,846 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
瘋癲[ふうてん;フーテン, fuuten ; fu-ten] (n) (1) (ふうてん only) (sens) insanity; insane person; (2) vagabond; wanderer [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Look, I'm sorry if I came off sorta nutso.[CN] 很抱歉我瘋瘋癲癲的 I'm sorry if I came off sort of nutso. Eternal Sunshine of the Spotless Mind (2004)
Anyway, there was a major flue on her daughter.[CN] 他的女兒有點瘋癲 Accidents Happen (2009)
Let silence fall over that insane story that was her life, my sister's life with you, and perhaps it can still.[CN] 288)}咱們就讓沉默的幃幕降下 讓你生活中這段瘋癲的故事告一段落 288)}也讓我妹妹同你的故事告一段落 Francisca (1981)
Its cause lies in the Rivière family itself, where madness is hereditary.[CN] 其原因就產生於裏弗爾家族本身 那個家族有遺傳瘋癲 Moi, Pierre Rivière, ayant égorgé ma mère, ma soeur et mon frère... (1976)
It seems to me that this whole madhouse, this moral mire in which we now crawl, can in an instant, as if by magic, be changed into something great.[CN] 露露,我有一種感覺,這個瘋癲的世界 這個我們目前所深陷的道德泥潭 Rosa Luxemburg (1986)
Those crazy ideas his sick head is having![CN] 他那神經腦袋儘塞滿瘋癲的想法! Shine, Shine, My Star (1970)
- People prefer entertainment to art.[CN] 288)}布拉格是個瘋癲的地方. Run, Waiter, Run! (1981)
But none will risk both money and lives for a dream except the two of us[CN] {\fnSimHei\bord1\shad1\pos(200,288)}可咱們現在所幹的事業 既殺頭又虧本 {\fnSimHei\bord1\shad1\pos(200,288)}照樣瘋瘋癲癲的干 The Soong Sisters (1997)
I just think He's sort of crazy.[CN] 我只是覺得他有點瘋瘋癲 Impossible (2005)
Mom, i've heard people Call you sort of crazy.[CN] 媽媽, 我聽到過別人說你瘋瘋癲 Impossible (2005)
I can only get this boisterous with another German.[CN] 我也唯獨跟你這個德國人在一起的時候才變得這樣瘋癲癲的 Rosa Luxemburg (1986)
I love you madly![CN] 我愛你愛得都瘋癲 Les Visiteurs du Soir (1942)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top