ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

疑獄事件

   
2 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -疑獄事件-, *疑獄事件*
Japanese-English: EDICT Dictionary
疑獄事件[ぎごくじけん, gigokujiken] (n) bribery scandal (case) [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
They call him a self made entrepreneur and at the same time he's indicted for tax evasion wrapped up in scandals[JA] 一代の企業家なんて呼ばれながら 一方では脱税を摘発されたり 疑獄事件を起こしたり Metro ni notte (2006)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

疑獄 事件

 


  

 
疑獄
  • (ぎごく) (n) scandal; graft case; (P) [EDICT]
  • (yí yù, ㄧˊ ㄩˋ) a hard legal case to judge [CE-DICT-Traditional]
事件
  • (じけん) คดี [LongdoJP]
  • (じけん) (n) event; affair; incident; case; plot; trouble; scandal; (P) [EDICT]
  • (shì jiàn, ㄕˋ ㄐㄧㄢˋ) event; happening; incident [CE-DICT-Simplified]
  • (shì jiàn, ㄕˋ ㄐㄧㄢˋ) event; happening; incident [CE-DICT-Traditional]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top