ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

疎か

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -疎か-, *疎か*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา 疎か มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *疎か*)
Japanese-English: EDICT Dictionary
疎か[おろそか(P);おろか(P), orosoka (P); oroka (P)] (adj-na,n) (1) neglect; negligence; carelessness; (exp) (2) (おろか only) (uk) not to mention; needless to say; not to speak of; (P) [Add to Longdo]
疎かにする[おろそかにする, orosokanisuru] (exp,vs-i) to neglect [Add to Longdo]
疎か;徒や疎か[あだおろそか(徒疎か);あだやおろそか(徒や疎か), adaorosoka ( to orosoka ); adayaorosoka ( to ya orosoka )] (n,adj-na) making light of; disregarding [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top