ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

畸形儿

   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -畸形儿-, *畸形儿*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
畸形儿[jī xíng ér, ㄐㄧ ㄒㄧㄥˊ ㄦˊ, / ] deformed child; child with birth defect [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Women risk giving birth to deformed children, to monsters, but it goes on.[CN] 女人们恐怕会生育畸形儿 乃至怪物 但那种风流事还继续干 Hiroshima Mon Amour (1959)
He won't let us out.[CN] 你想那个畸形儿是我的种? The Disappointments Room (2016)
Now, you must excuse me.[CN] 人们说她的身体排斥胎儿, 因为它们都是畸形儿 A Cure for Wellness (2016)
And, there have never been any children born deformed from Chernobyl, according to the best authoritive science we've got from the United Nations.[CN] 这里不是天生的畸形儿 - - 根据最可靠的科学 来自联合国。 Pandora's Promise (2013)
Yes, but what if I'd been born "deformed"?[CN] 是的, 如果生下来是个畸形儿怎么办? Pola X (1999)
- And "freak boy"?[CN] -或是〝畸形儿 Muppets from Space (1999)
- Watch your feet, you big oaf![CN] -注意你的脚,你个畸形儿 Pocahontas (1995)
Otherwise it looks like you have a deformed thing.[CN] 否则,它看起来就像你有一个畸形儿 Sex Ed (2014)
If you sing for me, la-la-la-la-la-la[CN] (失望房间横梁上吊自杀) (因发现自己的疏忽) (造成那个畸形儿跳出窗外) The Disappointments Room (2016)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top