ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

異臭

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -異臭-, *異臭*
Japanese-English: EDICT Dictionary
異臭[いしゅう, ishuu] (n) offensive smell; off-flavor; off-flavour [Add to Longdo]
異臭を放つ[いしゅうをはなつ, ishuuwohanatsu] (exp,v5t) to give off a stench [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The gas gives off a strong, bad smell.その気体は強い異臭を放つ。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The air is choked with soot and the streets reek of freshly hurled chamber pots.[JA] 空気は悪く便所のような異臭が 立ち込める臭い所だ Dark Shadows (2012)
Somebody would' ve smelled something by now.[JA] 異臭に気が付くだろうし Grilled (2009)
If by "amazing," you mean "smelly," "crowded" and "disgusting." Yeah.[JA] "驚く"ってのが "異臭" "窮屈" "不愉快" って意味なら その通りだ A Bright New Day (2009)
If you consider the point where the body was found, if it hadn't been for the smell and the blood, a passer-by might have easily thought it was just a pile of clothes.[JA] 発見王見士易を考える と も し 異臭や血痕ヵ〝' 無ヵ'っブことしブこら Violent Shit: The Movie (2015)
We both smelled the same thing there and at the Camaro.[JA] 火災現場と同じ異臭だった A Problem House (2013)
Reeks all right. Reeks of Hatake.[JA] ぷんぷん臭う 畑の異臭 274 (2014)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top