ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

留成

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -留成-, *留成*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
留成[liú chéng, ㄌㄧㄡˊ ㄔㄥˊ, ] a retained portion (of a sum of money); to hold back a percentage (of the takings), #40,160 [Add to Longdo]
留成[liú chéng r, ㄌㄧㄡˊ ㄔㄥˊ ㄖ˙, / ] a retained portion (of a sum of money); to hold back a percentage (of the takings) [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Call him Liucheng. lt's a good and fortunate name.[CN] 想好了叫留成吧 图个吉利 Back to 1942 (2012)
How long did it take you to grow that mustache?[CN] 需要多少时间才能留成 你那样子的胡子? Napoleon Dynamite (2004)
Liucheng?[CN] 留成 留成 Back to 1942 (2012)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top