ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

画素配列

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -画素配列-, *画素配列*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา 画素配列 มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *画素配列*)
Japanese-English: EDICT Dictionary
画素配列[がそはいれつ, gasohairetsu] (n) {comp} pel array [Add to Longdo]
切取り画素配列[きりとりがそはいれつ, kiritorigasohairetsu] (n) {comp} clipped pel array [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
画素配列[がそはいれつ, gasohairetsu] pel array [Add to Longdo]
切取り画素配列[きりトリガそはいれつ, kiri toriga sohairetsu] clipped pel array [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top