ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

画意

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -画意-, *画意*
Japanese-English: EDICT Dictionary
画意[がい, gai] (n) meaning of a picture [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- You know, it's kinda tough-- - [Sniffles][CN] - [流淌着诗情画意] Don't Be a Menace to South Central While Drinking Your Juice in the Hood (1996)
It started one usual morning when our statistic beauties were through with the war paint and dived into the delightful, magical, poetic world of the accounts, balance sheets, and profit-and-loss reports.[CN] 她们进入了数字世界 她们沉洒在报表, 汇总,计划,预算之中 对于我们来说,这是一个令人,心 醉的,一个充满诗情画意的世界 Office Romance (1977)
[Sighs, Sniffles][CN] [叹息,流淌着诗情画意] The Love Letter (1999)
Thinking up those pretty lines it was to forget those painful memories[CN] 我不断去想那些诗情画意的句子 它们能让我忘掉那些痛苦 The Terrorizers (1986)
Observe a minute's silence in front of this wonder.[CN] 如此诗情画意,要静静欣赏 The Best of Youth (2003)
[Sniffles][CN] [流淌着诗情画意] The Love Letter (1999)
- How poetic.[CN] -多么诗情画意. And the Ship Sails On (1983)
It was poetry, Al. The kind that makes you think about the first time.[CN] 诗情画意,感觉就像初夜 Down to You (2000)
But, it's hard to imitate the painting of Tong Pak Fu.[CN] 可是唐伯虎的画意境那么高 我又怎么能模仿得到呢? Flirting Scholar (1993)
It's one for the books.[CN] 这是诗情画意的一晚 Romance on the High Seas (1948)
[Sniffles][CN] [流淌着诗情画意] Don't Be a Menace to South Central While Drinking Your Juice in the Hood (1996)
"I beg you, leave intact the image of our meeting".[CN] 我求你 珍藏我们幽会的诗情画意 The Teasers (1975)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top