ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

男爵

   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -男爵-, *男爵*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
男爵[nán jué, ㄋㄢˊ ㄐㄩㄝˊ, ] baron, #45,182 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
男爵[だんしゃく, danshaku] (n,adj-no) (1) (See 五等爵) baron; (2) (See 男爵芋) Irish cobbler (variety of potato); (P) [Add to Longdo]
男爵芋;男爵[だんしゃくいも, danshakuimo] (n) Irish Cobbler potato [Add to Longdo]
男爵夫人[だんしゃくふじん, danshakufujin] (n) baroness [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The baron and his wife.[JA] 男爵と彼の妻についても A Cure for Wellness (2016)
The Baron lost his fortune and committed suicide.[CN] 男爵破产后自杀 Memoirs of a Geisha (2005)
My Baron.[CN] 我的男爵 Memoirs of a Geisha (2005)
Dr. Crab was opposed by the Baron.[CN] 螃蟹医生的对手是男爵 Memoirs of a Geisha (2005)
Baron, wouldn't Sayuri look stunning among the flowers on your estate?[CN] 男爵,你不如请小百合去 她一定会艳倒群雌 Memoirs of a Geisha (2005)
You were right about the baron and his sister.[JA] 男爵とその妹の話だけど 本当だったわ A Cure for Wellness (2016)
Say I'm entertaining the Baron.[CN] 假设我在陪男爵 Memoirs of a Geisha (2005)
The baroness was infertile.[JA] 男爵夫人は不妊症だった A Cure for Wellness (2016)
Trust me, I know my Baron, Sayuri.[CN] 我很了解男爵的个性 Memoirs of a Geisha (2005)
Sayuri, when my poor Baron filled his pockets with stones I was desperate.[CN] 当我的男爵跳河自杀 我走投无路 Memoirs of a Geisha (2005)
The Baron, Nobu-san our beloved Hatsumomo and that dapper General of hers.[CN] 男爵、伸俊和先生 咱们的死对头初桃 她也带了她的将军来 Memoirs of a Geisha (2005)
These represent the old families of England.[JA] 男爵12人が King Arthur: Legend of the Sword (2017)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
男爵[だんしゃく, danshaku] Baron [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top