ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

男人们用他们的脚踩踏土地 [...] 开嘴, 饮用天堂降下的雨水

   
1 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -男人们用他们的脚踩踏土地 [...] 开嘴, 饮用天堂降下的雨水-, *男人们用他们的脚踩踏土地 [...] 开嘴, 饮用天堂降下的雨水*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The men beat the soil with their feet because the seeds must know that the dance has started and they open their mouths and drink the rain from heaven[CN] 男人们用他们的脚踩踏土地 因为种子要知道舞稻开始了 然后他们张开嘴, 饮用天堂降下的雨水 And the Ship Sails On (1983)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

男人 (nán rén) (men) (yòng)他们 (tā men) (de) (jiǎo)踩踏 (cǎi tà)土地 (tǔ dì) 因为 (yīn wèi)种子 (zhǒng zi) (yāo)知道 (zhī dao)舞稻 ()开始 (kāi shǐ) (le) 然后 (rán hòu)他们 (tā men)张开嘴 ()饮用 (yǐn yòng)天堂 (tiān táng)降下 (jiàng xià) (de)雨水 (Yǔ shuǐ)

 


  

 
男人
 • (nán rén, ㄋㄢˊ ㄖㄣˊ) a man; a male; men [CE-DICT-Simplified]
 • (nán rén, ㄋㄢˊ ㄖㄣˊ) a man; a male; men [CE-DICT-Traditional]
 • (men, ㄇㄣ˙) plural marker for pronouns and a small number of animate nouns [CE-DICT-Simplified]
 • (よう) (n,n-suf) (1) task; business; (2) use; duty; service; (3) (See 用を足す) call of nature; excretion; (P) [EDICT]
 • (yòng, ㄩㄥˋ) to use [CE-DICT-Simplified]
 • (yòng, ㄩㄥˋ) to use [CE-DICT-Traditional]
他们
 • (tā men, ㄊㄚ ㄇㄣ˙) they [CE-DICT-Simplified]
 • (てき) (adj-na,suf) -like; typical; (P) [EDICT]
 • (まと) (n) mark; target; (P) [EDICT]
 • (de, ㄉㄜ˙) of; structural particle: used before a noun, linking it to preceding possessive or descriptive attributive [CE-DICT-Simplified]
 • (dí, ㄉㄧˊ) really and truly [CE-DICT-Simplified]
 • (dì, ㄉㄧˋ) aim; clear [CE-DICT-Simplified]
 • (de, ㄉㄜ˙) of; structural particle: used before a noun, linking it to preceding possessive or descriptive attributive [CE-DICT-Traditional]
 • (dí, ㄉㄧˊ) really and truly [CE-DICT-Traditional]
 • (dì, ㄉㄧˋ) aim; clear [CE-DICT-Traditional]
 • (きゃく) (ctr) counter for chairs or seats [EDICT]
 • (jiǎo, ㄐㄧㄠˇ) foot; leg; base; kick [CE-DICT-Simplified]
 • (jué, ㄐㄩㄝˊ) role [CE-DICT-Simplified]
踩踏
 • (cǎi tà, ㄘㄞˇ ㄊㄚˋ) to trample on [CE-DICT-Simplified]
 • (cǎi tà, ㄘㄞˇ ㄊㄚˋ) to trample on [CE-DICT-Traditional]
土地
 • (とち) ที่ดิน, ดิน [LongdoJP]
 • (とち) (n) plot of land; lot; soil; (P) [EDICT]
 • (tǔ dì, ㄊㄨˇ ㄉㄧˋ) land; territory [CE-DICT-Simplified]
 • (tǔ dì, ㄊㄨˇ ㄉㄧˋ) land; territory [CE-DICT-Traditional]
因为
 • (yīn wèi, ㄧㄣ ㄨㄟˋ) because; owing to; on account of [CE-DICT-Simplified]
种子
 • (zhǒng zi, ㄓㄨㄥˇ ㄗ˙) seed [CE-DICT-Simplified]
 • (かなめ) (n) (1) pivot; (2) vital point; cornerstone; keystone; (3) (See 要黐) Japanese photinia; (P) [EDICT]
 • (よう) (n) (1) cornerstone; main point; keystone; (2) requirement; need; (adj-f) (3) necessary; required [EDICT]
 • (yāo, ㄧㄠ) demand; ask; request; coerce [CE-DICT-Simplified]
 • (yào, ㄧㄠˋ) important; vital; to want; to be going to; must [CE-DICT-Simplified]
 • (yāo, ㄧㄠ) demand; ask; request; coerce [CE-DICT-Traditional]
 • (yào, ㄧㄠˋ) important; vital; to want; to be going to; must [CE-DICT-Traditional]
知道
 • (zhī dao, ㄓ ㄉㄠ˙) know; be aware of [CE-DICT-Simplified]
 • (zhī dao, ㄓ ㄉㄠ˙) know; be aware of [CE-DICT-Traditional]
开始
 • (kāi shǐ, ㄎㄞ ㄕˇ) begin; beginning; start; initial [CE-DICT-Simplified]
 • (りょう) (n) finish; completion; understanding; (P) [EDICT]
 • (le, ㄌㄜ˙) (modal particle intensifying preceding clause); (completed action marker) [CE-DICT-Simplified]
 • (liǎo, ㄌㄧㄠˇ) to know; to understand [CE-DICT-Simplified]
 • (liǎo, ㄌㄧㄠˇ) clear [CE-DICT-Simplified]
 • (liào, ㄌㄧㄠˋ) look afar from a high place [CE-DICT-Simplified]
 • (le, ㄌㄜ˙) (modal particle intensifying preceding clause); (completed action marker) [CE-DICT-Traditional]
 • (liǎo, ㄌㄧㄠˇ) to know; to understand [CE-DICT-Traditional]
然后
 • (rán hòu, ㄖㄢˊ ㄏㄡˋ) after; then (afterwards); after that; afterwards [CE-DICT-Simplified]
饮用
 • (yǐn yòng, ㄧㄣˇ ㄩㄥˋ) drink; drinking or drinkable (water) [CE-DICT-Simplified]
天堂
 • (てんどう) (n) heaven; paradise [EDICT]
 • (tiān táng, ㄊㄧㄢ ㄊㄤˊ) paradise; heaven [CE-DICT-Simplified]
 • (tiān táng, ㄊㄧㄢ ㄊㄤˊ) paradise; heaven [CE-DICT-Traditional]
降下
 • (こうか) (n,vs) fall; descent; (plane) landing; (atmos.) depression; (P) [EDICT]
 • (jiàng xià, ㄐㄧㄤˋ ㄒㄧㄚˋ) lower [CE-DICT-Simplified]
 • (jiàng xià, ㄐㄧㄤˋ ㄒㄧㄚˋ) lower [CE-DICT-Traditional]
雨水
 • (あまみず(P);うすい) (n) (1) rain water; (2) (See 二十四節気) "rain water" solar term (approx. Feb 19); (P) [EDICT]
 • (Yǔ shuǐ, ㄩˇ ㄕㄨㄟˇ) Yushui or Rain Water, 2nd of the 24 solar terms 二十四節氣|二十四节气 19th February-5th March [CE-DICT-Simplified]
 • (Yǔ shuǐ, ㄩˇ ㄕㄨㄟˇ) Yushui or Rain Water, 2nd of the 24 solar terms 二十四節氣|二十四节气 19th February-5th March [CE-DICT-Traditional]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top