ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

电钮

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -电钮-, *电钮*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
电钮[diàn niǔ, ㄉㄧㄢˋ ㄋㄧㄡˇ, / ] push button (electric switch), #74,318 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Push the button. - There you go.[CN] 按电钮 North Country (2005)
I'm through pushing buttons.[CN] 我要按下这个电钮 Cubeº: Cube Zero (2004)
Yes, leave our address at the creepy Texas Chainsaw Massacre trailer.[CN] 德州电钮杀人狂的拖车上 Lost Boys: The Tribe (2008)
So you just plant it, flip the switch and backup's on its way.[CN] 你们按动电钮,轻推开关,后援部队就会赶到 Balls of Fury (2007)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top