ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

电话

   
22 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -电话-, *电话*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
电话[diàn huà, ㄉㄧㄢˋ ㄏㄨㄚˋ, / ] telephone; phone call, #503 [Add to Longdo]
电话[dǎ diàn huà, ㄉㄚˇ ㄉㄧㄢˋ ㄏㄨㄚˋ, / ] to make a telephone call, #2,125 [Add to Longdo]
电话号码[diàn huà hào mǎ, ㄉㄧㄢˋ ㄏㄨㄚˋ ㄏㄠˋ ㄇㄚˇ, / ] telephone number, #11,588 [Add to Longdo]
电话会议[diàn huà huì yì, ㄉㄧㄢˋ ㄏㄨㄚˋ ㄏㄨㄟˋ ㄧˋ, / ] (telephone) conference call, #17,251 [Add to Longdo]
电话[tōng diàn huà, ㄊㄨㄥ ㄉㄧㄢˋ ㄏㄨㄚˋ, / ] to phone sb up, #19,531 [Add to Longdo]
电话[diàn huà jī, ㄉㄧㄢˋ ㄏㄨㄚˋ ㄐㄧ, / ] telephone equipment, #26,058 [Add to Longdo]
电话线[diàn huà xiàn, ㄉㄧㄢˋ ㄏㄨㄚˋ ㄒㄧㄢˋ, 线 / ] telephone line; telephone wire, #30,977 [Add to Longdo]
长途电话[cháng tú diàn huà, ㄔㄤˊ ㄊㄨˊ ㄉㄧㄢˋ ㄏㄨㄚˋ, / ] long-distance call, #31,456 [Add to Longdo]
电话[diàn huà tíng, ㄉㄧㄢˋ ㄏㄨㄚˋ ㄊㄧㄥˊ, / ] telephone booth, #35,393 [Add to Longdo]
电话簿[diàn huà bù, ㄉㄧㄢˋ ㄏㄨㄚˋ ㄅㄨˋ, 簿 / 簿] telephone directory, #42,463 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Having a great son it hard work too, sis.[CN] 我接个电话 儿子太优秀了 Episode #1.4 (2004)
Tere![CN] -这是私人电话 I'm So Excited! (2013)
About 1000 dollars.[CN] 100万 敏彩打电话报警 Episode #1.2 (2004)
Call?[CN] 打电话 The Grapes of Death (1978)
Call them.[CN] 打电话 The Oxford Murders (2008)
You got a call[CN] 电话 Confession of Murder (2012)
[ringing][CN] [电话铃响了] The Perfect Man (2005)
Phone?[CN] 电话呢? Se7en (1995)
Call me.[CN] 打电话给我 The Prey (2011)
I ordered the Coke[CN] 那个小男孩就打电话来了 Episode #1.2 (2004)
Isn't this Song Eunchae's cell phone?[CN] 你为什么不接我电话 Episode #1.4 (2004)
Mrs. Are you just going to sit there?[CN] 是不是应该去打电话报警 说她失踪了 Episode #1.8 (2004)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top