ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

电信局

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -电信局-, *电信局*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
电信局[diàn xìn jú, ㄉㄧㄢˋ ㄒㄧㄣˋ ㄐㄩˊ, / ] central office; telecommunications office, #43,522 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I wanted to sue them.[CN] 我要控告电信局 The Secret in Their Eyes (2009)
I wanted to sue their asses.[CN] 我要告死电信局 The Secret in Their Eyes (2009)
I'll have a phone-line in tomorrow[CN] 我电话还没装 电信局大概明天就来装了 Yi Yi (2000)
That's twice I've seen the same guy. He was at the telegraph office.[CN] 同一个家伙我见过两次 他在电信局问东问西 The Bourne Supremacy (2004)
Are you working for the post office or the phone company?[CN] 你是在邮局还是在电信局啊? Cape No. 7 (2008)
And just as fast as Western Union gets 'em.[CN] 你们会和电信局同时收到 The Sting (1973)
She got more extensions than ATT. (AUDIENCE LAUGHING)[CN] 她的电话线比电信局还多 The Nutty Professor (1996)
The powerhouse, the telephone exchange, these I concede.[CN] 发电厂,电信局,这些我都认输 Lawrence of Arabia (1962)
So this is a copy ofthe phone company's record ofcustomer contact.[CN] 这是电信局的记录卡 The Hurricane (1999)
Telephone exchange, post office, powerhouse hospitals, fire station.[CN] 电信局,邮局,发电厂... 医院,火车站 什么都占了,长官 Lawrence of Arabia (1962)
- Did you get the phone company?[CN] -叫电信局了吗? Dog Day Afternoon (1975)
Hey, hey. Tel-com is up on your phone.[CN] 嘿嘿,电信局打来电话说 12 Rounds (2009)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top