ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

申请表

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -申请表-, *申请表*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
申请表[shēn qǐng biǎo, ㄕㄣ ㄑㄧㄥˇ ㄅㄧㄠˇ, / ] application form #25,272 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
All we'll need on that is for you to sign the application for renewal.[CN] 只需要在申请表上 签名就能续保 Double Indemnity (1944)
I drew up a statement on your behalf, just sign it.[CN] 这是一张刚刚签署的申请表 Fantomas vs. Scotland Yard (1967)
And have him fill out these applications...[CN] 还要让他填写这些申请表 One, Two, Three (1961)
We've all been forced to sign this statement.[CN] 先生们 我们都被强迫签署了这份申请表 Fantomas vs. Scotland Yard (1967)
I knew he wouldn't buy, but all I wanted was his signature on an application.[CN] 我知道他不肯 但我只需要他在申请表上签名 Double Indemnity (1944)
You don't want to fill out forms?[CN] 你不想填申请表 Serpico (1973)
He signed the application and gave me his check.[CN] 他签了申请表并给我支票 Double Indemnity (1944)
As you know, Parallax receives demands from all phases of industry.[CN] 你应该知道帕拉克斯公司 收到各种人寄来的申请表 The Parallax View (1974)
I clipped a note to that Garlopis application... to have him thoroughly investigated...[CN] 我在他的申请表上写着... 接受风险前要进行详细评估 Double Indemnity (1944)
Get every passport application for the last three months.[CN] 调出这三个月的申请表 The Day of the Jackal (1973)
8, 041?[CN] 8,041份申请表 The Day of the Jackal (1973)
They asked me to fill out this requisition.[CN] 他们让我填了这张申请表 Up the Down Staircase (1967)

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top