ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

生硬

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -生硬-, *生硬*
Japanese-English: EDICT Dictionary
生硬[せいこう, seikou] (adj-na,n) crude; immature; unpolished [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
For 1,000 years the Christian picture of the afterlife had been stark.[CN] 1000年来,基督教关于死后 的图景都是生硬刻板的。 Catholicism: The Unpredictable Rise of Rome (2009)
- Shut up.[CN] 生硬 收声! Umizaru 3: The Last Message (2010)
(PLAYING RIGIDLY)[CN] (生硬的演奏) (PLAYING RIGIDLY) Under the Greenwood Tree (2005)
Oh, sorry, is that too blunt?[CN] - 哦对不起 好像有点生硬 - 可那时候我们还不认识 Foreign Affairs (2011)
- That's a little blunt.[CN] - 你的话有点生硬 Poison (2005)
- I'm sorry, I don't mean to be curt.[CN] - 对不起,我的意思并不是要生硬 Blue Jasmine (2013)
Really, really stiff.[CN] 非常 非常生硬 Unfinished Song (2012)
"Never has the perfunctoriness of plot"[CN] 从未见过如此生硬扭曲 The Raven (2012)
Stop there, please. Straight away, just slouch over. Don't make it so upright.[CN] 你马上就弯身转,别太生硬 StreetDance 3D (2010)
The Bible's New Testament offers a stark picture.[CN] 新约圣经给出的画面生硬刻板。 Reformation: The Individual Before God (2009)
But I'm not fluent. Can you understand me?[CN] 但说得很生硬,你听得懂吗? Shinjuku Incident (2009)
Miss Isringhausen, Cotton Mather would have found... hard and joyless... the standards you so resolutely apply to me and Sofia... and, of course, to yourself.[CN] 艾斯林豪瑟小姐 科顿·马瑟(清教徒神学家)都会觉得 您为我和索菲娅定的标准 是多么无趣且生硬 当然,您给自己定的也一样 Requiem for a Gleet (2005)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top