ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

生石灰

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -生石灰-, *生石灰*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
生石灰[shēng shí huī, ㄕㄥ ㄕˊ ㄏㄨㄟ, ] calcium oxide CaO; quicklime, #56,920 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
生石灰[せいせっかい, seisekkai] (n) quick lime [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
She's under there, covered in quicklime.[CN] 她在那里 埋在生石灰底下 The Constant Gardener (2005)
this under order playgrounds are built by hard corals which produce lime stone and turn it into homes stack one on top of the other millions of coral homes gradually form a gigantic reef[CN] 这些水下游戏场是由硬珊瑚构成 它们产生石灰石 并变成家园 它们一层一层地重叠 Coral Reef Adventure (2003)
Well, they're gonna make a hole for you, Mr. Handsome Harry... 6-by-3, filled with quicklime...[CN] 有人在帮你挖洞,英俊的哈里先生... 6除以3, 填满生石灰 I Wake Up Screaming (1941)
Quicklime.[CN] 生石灰 Part II (1988)
That sicko disposed of all their bodies in quicklime.[CN] 那變態用生石灰處理了他們的尸體 Devil's Night (2015)
We had a teacher once who was a real dandy..[CN] 把生石灰粉装到墨盒里面去 会有气泡冒出来,墨盒就... The Punch Bowl (1944)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top