ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

生疏

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -生疏-, *生疏*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
生疏[shēng shū, ㄕㄥ ㄕㄨ, ] unfamiliar; strange; out of practice; not accustomed, #28,100 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We shall see if I have kept my skill of hand.[CN] 看看我的手头功夫生疏了没有。 The Whales of August (1987)
I haven't played the piano for years. I am not familiar with it any more.[CN] 多年不彈了 手指已經很生疏 Threshold of Spring (1963)
I'm so rusty.[CN] 说得太生疏 Part IV (1988)
You smelled nice but strange.[CN] 你身上有一股香味 可那味道让人感到生疏 Autumn Sonata (1978)
I used to. I still do every now and then, sort of to keep my hand in.[CN] 有 我现在有时也偷 免得技术生疏 Breakfast at Tiffany's (1961)
What's a rookie guard doing in the hole?[CN] 為什麼守衛那麼生疏? Riot in Cell Block 11 (1954)
I feel a lot of distance, and I feel far away.[CN] 我覺得很生疏 好像有距離? The Deer Hunter (1978)
He seemed rusty, trying to imitate the others' steps.[CN] 他似乎有点生疏 努力模仿别人的舞步 Le Plaisir (1952)
Your skill is not rusty at all[CN] 技术一点都没生疏 The Last Adventure (1967)
I've been a little rusty at it lately.[CN] 很久没有练,生疏了,失礼 {\cH00FFFF}{\3cH000000}I've been a little rusty at it lately. Biao jie, ni hao ye! III zhi da ren jia dao (1993)
- Well, a little, but I'm kinda rusty.[CN] - 哦, 一点点, 但我有些生疏 D.O.A. (1949)
I guess I'm a little out of practice.[CN] 我猜我有点交际生疏 Pitfall (1948)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top