ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

生理不順

   
2 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -生理不順-, *生理不順*
Japanese-English: EDICT Dictionary
生理不順[せいりふじゅん, seirifujun] (n) menstrual irregularity [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But you say you've been having irregular periods.[JA] 生理不順だって言ってたね? Now You Know (2007)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

生理 不順

 


  

 
生理
  • (せいり) (n,adj-no) (1) physiology; (2) (See 月経) menstruation; one's period; menses; (P) [EDICT]
  • (shēng lǐ, ㄕㄥ ㄌㄧˇ) physiology [CE-DICT-Simplified]
  • (shēng lǐ, ㄕㄥ ㄌㄧˇ) physiology [CE-DICT-Traditional]
不順
  • (ふじゅん) (adj-na,n) irregularity; unseasonableness; (P) [EDICT]
  • (bù shùn, ㄅㄨˋ ㄕㄨㄣˋ) unfavorable; adverse [CE-DICT-Traditional]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top