ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

生日蛋糕

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -生日蛋糕-, *生日蛋糕*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
生日蛋糕[shēng rì dàn gāo, ㄕㄥ ㄖˋ ㄉㄢˋ ㄍㄠ, ] birthday cake [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Birthday cake, Bessie, with half a yellow rose.[CN] 生日蛋糕,贝西,还有半支黄玫瑰 The Inn of the Sixth Happiness (1958)
-Have you got ready-made birthday cakes? -Yeah. They're right here.[CN] -你准备好生日蛋糕了吗 -嗯就在这里 Short Cuts (1993)
Oh, Connie, aren't you gonna stay and have a piece of my cake?[CN] 康妮,你不留下来吃块我的生日蛋糕吗? McCabe & Mrs. Miller (1971)
Do you wanna see my birthday cake?[CN] 想看我的生日蛋糕吗? The Hot Spot (1990)
My son's children tell me... you gave them some birthday cake the other night.[CN] 我儿子的孩子告诉我... ...... 你给了他们一些生日蛋糕 那天晚上。 The Little Girl Who Lives Down the Lane (1976)
You know, a birthday cake for real...surprise![CN] 你知道, 是真正的生日蛋糕... The Big Night (1951)
You had a birthday cake. You were going to have a party under the apple tree.[CN] 你有个一个生日蛋糕 你打算开个生日聚会 The Wrong Man (1956)
How do you like your cake, dear?[CN] 你喜欢这个生日蛋糕 2001: A Space Odyssey (1968)
Too bad everybody's had a piece.[CN] 生日蛋糕吗? The Mirror Crack'd (1980)
Like blowing out candles on your birthday cake.[CN] 就像吹熄你生日蛋糕的蜡烛 The Joy Luck Club (1993)
But that's your birthday cake.[CN] 但是,这是你的生日蛋糕 The Little Girl Who Lives Down the Lane (1976)
Too much birthday cake?[CN] 吃太多生日蛋糕了吗? Kramer vs. Kramer (1979)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top