ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

生卒年

   
4 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -生卒年-, *生卒年*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
生卒年[shēng zú nián, ㄕㄥ ㄗㄨˊ ㄋㄧㄢˊ, ] dates of birth and death (of historical figure) [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And again, I'm sorry about abbreviating your dates on the headstone.[CN] 我也很抱歉把你墓碑上的生卒年月缩写了 Balls of Fury (2007)
Mak-zi, given name McFat dates of birth and death unknown an extremely insignificant philosopher and inventor[CN] 麦子 名兜 字仲肥 生卒年不详 是我国一位极次要极次要的思想家发明家 McDull, Kung Fu Kindergarten (2009)
I know when their parents died.[CN] 我都很清楚她父母的生卒年 The Two Live Crew Job (2009)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

生卒

 


  

 
  • (ねん) (n) (1) year (e.g. AD); (ctr) (2) counter for years [EDICT]
  • (とし) (n-adv,n) (1) (年 only) year; (n) (2) many years; (suf,n) (3) age; (n-adv,n) (4) past one's prime; old age; (P) [EDICT]
  • (とせ) (ctr) (arch) counter for years (following a number in the hito-futa-mi counting system) [EDICT]
  • (nián, ㄋㄧㄢˊ) year [CE-DICT-Simplified]
  • (nián, ㄋㄧㄢˊ) year [CE-DICT-Traditional]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top