ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

瓦尔特・本雅明加里, 你现在怎么回事 红枣与他? 他很持久!

   
1 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -瓦尔特・本雅明加里, 你现在怎么回事 红枣与他? 他很持久!-, *瓦尔特・本雅明加里, 你现在怎么回事 红枣与他? 他很持久!*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Walter Gary Benjamin, are you now going on dates with him?[CN] 瓦尔特・本雅明加里, 你现在怎么回事 红枣与他? 他很持久! Walter (2015)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

瓦尔特 本雅明 加里 现在 怎么回事 红枣 持久

 


  

 
瓦尔特
 • (Wǎ ěr tè, ㄨㄚˇ ㄦˇ ㄊㄜˋ) Walter [CE-DICT-Simplified]
加里
 • (かり) (n) (1) (uk) (abbr) (See カリウム) potassium; (2) (col) potash [EDICT]
 • (nǐ, ㄋㄧˇ) you [CE-DICT-Simplified]
 • (nǐ, ㄋㄧˇ) you [CE-DICT-Traditional]
现在
 • (xiàn zài, ㄒㄧㄢˋ ㄗㄞˋ) now; at present; modern; current; nowadays [CE-DICT-Simplified]
红枣
 • (hóng zǎo, ㄏㄨㄥˊ ㄗㄠˇ) dates; jujube [CE-DICT-Simplified]
 • (むた;みた(共)) (n) (arch) (after noun+が, pronoun+の, etc.) together with ... [EDICT]
 • (yú, ㄩˊ) (same as 歟|欤, final particle expression doubt or surprise, similar to 吗 or 呢) [CE-DICT-Simplified]
 • (yǔ, ㄩˇ) and; to give; together with [CE-DICT-Simplified]
 • (yù, ㄩˋ) take part in [CE-DICT-Simplified]
 • (ほか) อื่นๆ, ที่เหลือ, นอกเหนือจากนี้ [LongdoJP]
 • (ほか) (adj-no,n,n-adv) other (esp. places and things); the rest; (P) [EDICT]
 • (た) (n-adv,n,adj-no) other (esp. people and abstract matters); (P) [EDICT]
 • (tā, ㄊㄚ) he; him [CE-DICT-Simplified]
 • (tā, ㄊㄚ) he; him [CE-DICT-Traditional]
 • (hěn, ㄏㄣˇ) (adverb of degree); quite; very; awfully [CE-DICT-Simplified]
 • (hěn, ㄏㄣˇ) (adverb of degree); quite; very; awfully [CE-DICT-Traditional]
持久
 • (じきゅう) (n,vs) endurance; persistence; (P) [EDICT]
 • (chí jiǔ, ㄔˊ ㄐㄧㄡˇ) duration; endure; lasting [CE-DICT-Simplified]
 • (chí jiǔ, ㄔˊ ㄐㄧㄡˇ) duration; endure; lasting [CE-DICT-Traditional]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top