ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

理解し合う

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -理解し合う-, *理解し合う*
Japanese-English: EDICT Dictionary
理解し合う[りかいしあう, rikaishiau] (v5u) to reach mutual understanding; to understand each other [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Let's try to understand one another.お互いを理解し合うようにしようではありませんか。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You have to know that this is the kind of thing I do.[JA] これからはお互いに 理解し合うべきだ Raisin Balls and Wedding Bells (2015)
We're kindred spirits.[JA] 僕たち もっと理解し合うべきだと 思いませんか Umizaru (2004)
I thought we could talk first, you know, come to an understanding.[JA] 先に話を 理解し合う為だ Midnight (2013)
Sinners understand each other![JA] 罪人同士で理解し合うのね 8 Women (2002)
We just can't seem to understand each other.[JA] 我々には、まだお互いを理解し合う余地がある。 0-8-4 (2013)
The only way that they could communicate was with jazz.[JA] ジャズを通して 理解し合うしか無かった La La Land (2016)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top