ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

現役

   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -現役-, *現役*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
现役[xiàn yì, ㄒㄧㄢˋ ㄧˋ, / ] (military) active duty, #15,798 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
現役[げんえき, gen'eki] ประจำการ

Japanese-English: EDICT Dictionary
現役[げんえき, gen'eki] (n,adj-no) active duty; active service; (P) [Add to Longdo]
現役合格[げんえきごうかく, gen'ekigoukaku] (n) passing university entrance exams in the last year of high school (instead of failing then taking gap year(s)) [Add to Longdo]
現役世代[げんえきせだい, gen'ekisedai] (n) working generation; people still working [Add to Longdo]
現役選手[げんえきせんしゅ, gen'ekisenshu] (n) active player; player on the active list [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
People rarely come to see you once you are retired.現役から引退した人は足が遠のくものだ。
After retirement, Teresa devoted herself to caring for orphans.現役を引退した後、テレサは孤児の世話に一身をささげた。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm just as sharp as I've always been.[JA] 俺は今だって現役バリバリなんだ Pilot (2016)
Yeah, you always see that.[JA] (馬場園)現役なんですね (山里)ずっと見るわ あれ Bye Bye Terrace House in the City (2016)
You didn't know me back in my time.[JA] 現役の俺を知らないだろ. The Broken Man (2016)
He promised him, he had to fulfill the promise, or whatever it is. Bam! You're back to square one.[JA] ヘイモンは約束を守って 彼を現役に戻したわけだ CounterPunch (2017)
I guess that's been a thing since my time.[JA] (YOU)もうだから うちらの頃から あれは いまだに 現役なんですね Bye Bye Terrace House in the City (2016)
-She's so cute! -A high schooler.[JA] (山里)ついに来ました 現役JKでございます Nightie Nightmare (2016)
You're not as old as I thought you were.[JA] まだまだ現役だな The Intern (2015)
Uh, it's hot in the summer time, it's cold in the winter time, but I enjoy it so I keep cooking.[JA] 夏は暑いし 冬は凍えるけど 楽しいから今も現役 Barbecue (2017)
I think I should track down Reed and Bryson and give them the heads up.[JA] リードとブライソンには 警告しておく 彼らはまだ現役かもしれんが The Gunman (2015)
But not obsolete.[JA] だが現役 Terminator Genisys (2015)
I'm workin' on it.[JA] 現役 John Wick: Chapter 2 (2017)
Well, maybe it's time you get yourself back out there.[JA] 現役復帰する時ね Memories of Murder (2015)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top