ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

珍宝

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -珍宝-, *珍宝*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
珍宝[zhēn bǎo, ㄓㄣ ㄅㄠˇ, / ] a treasure, #24,192 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
珍宝[ちんぽう, chinpou] (n) rare treasure [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I was a member in good standing of the Christian Jewels.[CN] 我是基督教珍宝团的一员 Saved! (2004)
I treat them like treasures.[CN] 我视如珍宝 The Gleaners and I: Two Years Later (2002)
-And with all my worldly goods, I thee endow.[CN] 以吾珍宝我进献于你 Elizabeth: The Golden Age (2007)
No, I m not convinced but what I could use is some booze so how about selling me a bottle of JB?[CN] 不,我不买 但我倒是可以喝点酒 所以卖我一瓶珍宝威士忌怎样? High Tension (2003)
But old Leroy popped his treasure between his teeth... jumped on his bike grinning at me, and rode off... leaving us in a cloud of dust and desire.[CN] 但老Leroy 把他的珍宝塞进嘴里... 跳上他的自行车咧嘴对着我笑 然后骑走了 把我们留在一片尘土和渴望之中 A Love Song for Bobby Long (2004)
And that will be your crowning glory[CN] "那是你王冠上的珍宝" The Princess Diaries 2: Royal Engagement (2004)
Oh, my precious.[CN] 哦,我的珍宝. Sinbad: Legend of the Seven Seas (2003)
The Christian Jewels...[CN] 基督教珍宝会徽章 Saved! (2004)
# And your days # # Will be # # A treasure #[CN] # 有祢的日子永是我的珍宝 # Jesus Camp (2006)
It'll always be your crowning glory[CN] "它永远都是你王冠上的珍宝" The Princess Diaries 2: Royal Engagement (2004)
Emily Darrow was not just a doctor... and a credit to the medical profession... she was a healer and a credit to the human race.[CN] 艾蜜莉戴洛不只是位医师 也是医学界的光荣 她是一位菩萨 也是人类的珍宝 Dragonfly (2002)
What a treasure.[CN] 什么是珍宝 Karla (2006)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top