ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

珍妮

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -珍妮-, *珍妮*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Kids! Janie![CN] 珍妮 It's a Wonderful Life (1946)
Janie, haven't you learned that silly tune yet?[CN] 珍妮,这老调子你还没学会吗? It's a Wonderful Life (1946)
Janie![CN] 珍妮 It's a Wonderful Life (1946)
There's no reason, Janet.[CN] 没什么理由 珍妮 Rope (1948)
-Yes, Janie, pray very hard.[CN] -好的,珍妮,诚心为他祈祷吧 It's a Wonderful Life (1946)
Janet, my dear.[CN] 珍妮 亲爱的 Rope (1948)
Don't worry. Janet'll be buttering them up, poor girl.[CN] 别担心 珍妮会拍他们马屁的 可怜的女孩 Rope (1948)
Here's Jeannette.[CN] 这是珍妮特. Monsieur Verdoux (1947)
- Would you mind taking this in to Janet?[CN] 能帮我把这个递给珍妮 Rope (1948)
Yeah, that's Janey's mirror![CN] 对啊,是珍妮的镜子! Moonrise (1948)
Janie, I'm sorry.[CN] 珍妮,我很抱歉 It's a Wonderful Life (1946)
Janie, go on. I told you to practice. Now, go on, play![CN] 珍妮,我不是叫你继续吗? It's a Wonderful Life (1946)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top