ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

王后怀了宝宝 但她生病了 病得很重

   
1 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -王后怀了宝宝 但她生病了 病得很重-, *王后怀了宝宝 但她生病了 病得很重*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And the Queen, well she was about to have a baby, but she got sick, really, sick.[CN] 王后怀了宝宝 但她生病了 病得很重 Tangled (2010)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

王后 (wáng hòu)怀 (huái) (le)宝宝 (bǎo bǎo) (dàn) ()生病 (shēng bìng) (le) 病得 ()很重 ()

 


  

 
王后
 • (おうこう) (n) queen [EDICT]
 • (wáng hòu, ㄨㄤˊ ㄏㄡˋ) queen [CE-DICT-Simplified]
 • (wáng hòu, ㄨㄤˊ ㄏㄡˋ) queen [CE-DICT-Traditional]
怀
 • (huái, ㄏㄨㄞˊ) to think of; to cherish; mind; heart; bosom; surname Huai [CE-DICT-Simplified]
 • (りょう) (n) finish; completion; understanding; (P) [EDICT]
 • (le, ㄌㄜ˙) (modal particle intensifying preceding clause); (completed action marker) [CE-DICT-Simplified]
 • (liǎo, ㄌㄧㄠˇ) to know; to understand [CE-DICT-Simplified]
 • (liǎo, ㄌㄧㄠˇ) clear [CE-DICT-Simplified]
 • (liào, ㄌㄧㄠˋ) look afar from a high place [CE-DICT-Simplified]
 • (le, ㄌㄜ˙) (modal particle intensifying preceding clause); (completed action marker) [CE-DICT-Traditional]
 • (liǎo, ㄌㄧㄠˇ) to know; to understand [CE-DICT-Traditional]
宝宝
 • (bǎo bǎo, ㄅㄠˇ ㄅㄠˇ) darling; baby [CE-DICT-Simplified]
 • (ただ) (adj-no) (1) (uk) ordinary; common; usual; (2) (esp. 只) free of charge; (3) (usu. as ただでは...) unaffected; as is; safe; (adv) (4) only; merely; just; simply; (5) (esp. 但) but; however; nevertheless; (P) [EDICT]
 • (dàn, ㄉㄢˋ) but; yet; however; only; merely; still [CE-DICT-Simplified]
 • (dàn, ㄉㄢˋ) but; yet; however; only; merely; still [CE-DICT-Traditional]
 • (tā, ㄊㄚ) she [CE-DICT-Simplified]
 • (tā, ㄊㄚ) she [CE-DICT-Traditional]
生病
 • (shēng bìng, ㄕㄥ ㄅㄧㄥˋ) ill; sick [CE-DICT-Simplified]
 • (shēng bìng, ㄕㄥ ㄅㄧㄥˋ) ill; sick [CE-DICT-Traditional]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top