Search result for

狩猎关键在于悄无声息

(1 entries)
(2.3164 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -狩猎关键在于悄无声息-, *狩猎关键在于悄无声息*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Few places on Earth have enough food to support so many big cats.[CN] 狩猎关键在于悄无声息 Jungles (2016)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

狩猎 (shòu liè)关键在于 (guān jiàn zài yú)悄无声息 (qiāo wú shēng xī)

 


  

 
狩猎
  • (shòu liè, ㄕㄡˋ ㄌㄧㄝˋ) to hunt [CE-DICT-Simplified]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top