ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

狐につままれる*狐に抓まれる

   
1 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -狐につままれる*狐に抓まれる-, *狐につままれる*狐に抓まれる*
Japanese-English: EDICT Dictionary
狐につままれる;狐に抓まれる[きつねにつままれる, kitsunenitsumamareru] (exp,v1) to be bewitched by a fox; to be confused [Add to Longdo]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

つままれる*抓まれる

 


  

 
 • (きつね(P);きつ(ok);けつね(ik);キツネ) (n) (1) fox (esp. the red fox, Vulpes vulpes); (2) fox (i.e. a sly person); (3) (See 油揚げ・1) soba or udon topped with deep-fried tofu; (4) (abbr) (See きつね色) light brown; (P) [EDICT]
 • (hú, ㄏㄨˊ) fox [CE-DICT-Simplified]
 • (hú, ㄏㄨˊ) fox [CE-DICT-Traditional]
 • (二) สอง [LongdoJP]
 • () (prt) indicates location of action (formal literary form of "de"); at; in; (P) [EDICT]
 • () (prt) (See に,は) for (in regard to); in order to [EDICT]
 • () (exp) also; too; not ... either; as well; even [EDICT]
 • () (exp) (1) (also にゃあ) (See ねば) if not ... (negative conditional); (2) (See には) for (in regard to); in order to [EDICT]
 • (荷) (n) (1) load; baggage; cargo; freight; goods; (2) burden; responsibility; (P) [EDICT]
 • (似) (suf) takes after (his mother) [EDICT]
 • (丹) (n) red earth (i.e. containing cinnabar or minium); vermilion; (P) [EDICT]
 • (土) (n) (arch) soil (esp. reddish soil) [EDICT]
 • (尼) (n,n-suf) (abbr) (See 比丘尼) bhikkhuni (fully ordained Buddhist nun) [EDICT]
 • (弐) (num) two (used in legal documents) [EDICT]
つまむ
 • (摘む) (v5m,vt) (uk) to pinch; to hold; to pick up; (P) [EDICT]
 • (摘まむ) (v5m,vt) (uk) to pinch; to hold; to pick up; (P) [EDICT]
 • (撮む) (v5m,vt) (uk) to pinch; to hold; to pick up; (P) [EDICT]
 • (抓む) (v5m,vt) (uk) to pinch; to hold; to pick up; (P) [EDICT]
れる
 • () (aux-v,v, ) (1) (れる for 五段 verbs, られる for 一段. Follows the imperfective form of (v5) and (vs) verbs) (See 未然形,迷惑の受身・めいわくのうけみ) indicates passive voice (inc. the "suffering passive"); (2) (no imperative form. Infrequently used in modern Japanese, e.g. 歩ける is favoured over 歩かれる) (See ら抜き言葉・らぬきことば) indicates the potential form; (3) (no imperative form) indicates spontaneous occurrence; (4) (hon) (no imperative form) used as an honorific for others' actions [EDICT]
抓む
 • (つまむ) (v5m,vt) (uk) to pinch; to hold; to pick up; (P) [EDICT]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top