ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

狂风

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -狂风-, *狂风*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
狂风[kuáng fēng, ㄎㄨㄤˊ ㄈㄥ, / ] fierce wind, #16,685 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Except for that dreadful wind.[CN] 除了那阵狂风 Curse of the Demon (1957)
Quite a hall storm, too.[CN] 昨晚的狂风暴雨也很大 Tammy and the Bachelor (1957)
The puppies arrived right on schedule, one wild and stormy night in October.[CN] 小狗狗们如期出生... 在十月的一个狂风暴雨的夜晚 101 Dalmatians (1961)
Fire burns. Fire burns. The winds of destruction blow.[CN] 烈火熊熊,狂风不断... Cleopatra (1963)
An ill wind means the end.[CN] 狂风意味着一切的结束 Harakiri (1962)
This would be more effective at midnight with howling winds and crashing thunder and even then it wouldn't frighten anyone.[CN] This would be more effective at midnight 狂风呼啸电闪雷鸣的时候 with howling winds and crashing thunder 即使那样也吓不了任何人 and even then it wouldn't frighten anyone. The City of the Dead (1960)
Give me another blast, Leo.[CN] 再给我来杯狂风, 里奥 D.O.A. (1949)
- Can I buy you a drink? Sure, thanks. Give me a blast, Leo.[CN] 好的, 谢谢,给我一杯狂风, 谢谢 D.O.A. (1949)
Through wind and darkness, I summon thee. (WIND HOWLING) Speak![CN] 在狂风黑暗中我召你来 出现吧 Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Leo, I left my "blast" at the other end of the bar.[CN] 里奥, 我的"狂风"在吧台的另一边 D.O.A. (1949)
Rome mighty and alone, the winds of destruction blow down upon thee![CN] 坚强孤寂的罗马 狂风不断袭击你! Cleopatra (1963)
"She came towards him, panting with anticipation" "cheeks rosy from the strong wind."[CN] 她走近他 呼吸急促不安 狂风吹得她脸颊通红 Through a Glass Darkly (1961)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top