ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

特首成立关怀基金扶贫 相信大家都知道 其实就是改善民生工程

   
1 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -特首成立关怀基金扶贫 相信大家都知道 其实就是改善民生工程-, *特首成立关怀基金扶贫 相信大家都知道 其实就是改善民生工程*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
As you all know, the Chief Executive started the CCF, as an exercise to improve people's livelihood.[CN] 特首成立关怀基金扶贫 相信大家都知道 其实就是改善民生工程 Z Storm (2014)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

特首 成立 关怀 基金 扶贫 相信 大家 知道 其实 就是 改善 民生 工程

 


  

 
成立
 • (せいりつ) (n) (1) coming into existence; arrangements; establishment; conclusion; completion; (vs) (2) to come into existence; to be true; to hold (i.e. hold true); (P) [EDICT]
 • (chéng lì, ㄔㄥˊ ㄌㄧˋ) establish; set up [CE-DICT]
关怀
 • (guān huái, ㄍㄨㄢ ㄏㄨㄞˊ) care; solicitude; to show care for; concerned about; attentive to [CE-DICT]
基金
 • (ききん) (n,adj-no) fund; foundation; (P) [EDICT]
 • (jī jīn, ㄐㄧ ㄐㄧㄣ) fund [CE-DICT]
扶贫
 • (fú pín, ㄈㄨˊ ㄆㄧㄣˊ) assistance to the poor [CE-DICT]
相信
 • (xiāng xìn, ㄒㄧㄤ ㄒㄧㄣˋ) be convinced (that something is true); believe; to accept sth as true [CE-DICT]
大家
 • (おおや) (n) landlord; landlady; (P) [EDICT]
 • (たいか) (n) expert; (P) [EDICT]
 • (たいけ) (n) rich family; distinguished family [EDICT]
 • (dà jiā, ㄉㄚˋ ㄐㄧㄚ) authority; everyone [CE-DICT]
 • (と) (n,adj-no) metropolitan; municipal [EDICT]
 • (みやこ) (n) capital; metropolis; (P) [EDICT]
 • (dōu, ㄉㄡ) all; both (if two things are involved); entirely (due to) each; even; already [CE-DICT]
 • (dū, ㄉㄨ) capital city; metropolis; surname Du [CE-DICT]
知道
 • (zhī dao, ㄓ ㄉㄠ˙) know; be aware of [CE-DICT]
其实
 • (qí shí, ㄑㄧˊ ㄕˊ) actually; that is not the case; in fact; really [CE-DICT]
就是
 • (jiù shì, ㄐㄧㄡˋ ㄕˋ) (emphasizes that sth is precisely or exactly as stated); precisely; exactly; even; if; just like; in the same way as [CE-DICT]
改善
 • (かいぜん) เปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น [LongdoJP]
 • (かいぜん) (n,vs,adj-no) (1) betterment; improvement; (2) (uk) (often written カイゼン) kaizen (Japanese business philosophy of continuous improvement); (P) [EDICT]
 • (gǎi shàn, ㄍㄞˇ ㄕㄢˋ) to make better; to improve [CE-DICT]
民生
 • (みんせい) (n,adj-no) (1) consumer; (2) civilian; (3) people's welfare or livelihood; (P) [EDICT]
 • (mín shēng, ㄇㄧㄣˊ ㄕㄥ) people's livelihood; people's welfare [CE-DICT]
工程
 • (こうてい) (n) manufacturing process; work schedule; amount of work; (P) [EDICT]
 • (gōng chéng, ㄍㄨㄥ ㄔㄥˊ) engineering; an engineering project; project; undertaking [CE-DICT]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top