ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

特技兵

   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -特技兵-, *特技兵*
Japanese-English: EDICT Dictionary
特技兵[とくぎへい, tokugihei] (n) specialist (US Army enlisted rank) [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Specialist. Sir?[JA] ‐ 特技兵 ‐ 閣下? Episode #1.1 (2003)
Specialist, did you leave the hatch open deliberately?[JA] 特技兵、意図的にハッチを 開けておいたのですか? Litmus (2004)
Specialist![JA] ‐ 特技兵 Litmus (2004)
- and collusion with a Cylon agent. - Specialist Socinus. But after reading the transcripts I have my doubts.[JA] ‐ サイロン工作員と共謀で起訴なんて ‐ ソサイナス特技兵です Litmus (2004)
Speak up, Specialist. He said that?[JA] ‐ 答えなさい、特技兵 ‐ そう言ったのですか? Litmus (2004)
Specialist, can you explain to us why Chief Tyrol told us in his testimony... that he was in his rack asleep at the time of the bombing?[JA] ‐ さようです 特技兵、説明してください なぜチロル曹長は... 爆破事件とき自分のラックで 眠っていたと証言したのですか? Litmus (2004)
Afternoon, sir. Specialist.[JA] ‐ こんにちは、閣下 ‐ 特技兵 Six Degrees of Separation (2004)
His name is Specialist Socinus.[JA] 彼の名前は、ソサイナス特技兵です Litmus (2004)
Specialist, did Chief Tyrol instruct you to leave the hatch open deliberately... as part of a conspiracy to allow the Cylon to gain access to the small arms locker?[JA] 特技兵、チロル曹長に意図的に ハッチを開けておくように指示され、... サイロンに携帯武器庫へアクセスを許す という謀議の一部ではありませんか? Litmus (2004)
Your sworn statement indicates that you were on watch... at the time of the bombing and that you saw Chief Tyrol...[JA] 特技兵、宣誓陳述書によれば... 爆破事件時、あなたは勤務中で チロル曹長を見かけた時... Litmus (2004)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top