ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

物足りない

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -物足りない-, *物足りない*
Japanese-English: EDICT Dictionary
物足りない[ものたりない, monotarinai] (adj-i) unsatisfied; unsatisfactory; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
This drama is missing something. All it is is a simple cautionary tale with no real depth.このドラマは単純な勧善懲悪もので、今一つ深みに欠けて物足りない

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I said, "What, Minnesota's not could enough for you?"[JA] 私は言ったんです、 「なんだ、ミネソタじゃ物足りないのか? 」 Eating the Blame (2014)
You're, um... Well, you're a bit over-qualified.[JA] あなたの経歴には 物足りない仕事よ? The Blind Banker (2010)
Wasn't it enough?[JA] 物足りないか? Werewolf: The Beast Among Us (2012)
Now there's not enough.[JA] 今では物足りない Dracula Untold (2014)
Your Majesty might prefer more than words.[JA] 口先だけだと物足りないですか? Ambush (2008)
But it's hardly anything![JA] まだまだ物足りない Sound of Noise (2010)
Not radical enough for you?[JA] 物足りないか? Point Break (2015)
And if that's not enough, our DVD has the actual Soak 'Ems commercial that my character Nelson shot for Adult Diapers.[JA] それでも物足りないなら あたしのおむつのCMもあるわよ Crazy Bear (2013)
But even that wouldn't satisfy him.[JA] それじゃ物足りないみたいで Bear on a Stage (2012)
Only this time, I guess he figured beating' wasn't good enough, he had to go shoot that feller.[JA] だが 今回だけは それでは物足りないと 男を撃ったんだろう Mud (2012)
Not nearly enough.[JA] まだ少し物足りない Silent House (2011)
Jews and Gypsies not enough for you?[JA] -ユダヤ人やジプシーでは、物足りない The Devil's Rock (2011)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top